Đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Sơn học tập và làm theo Bác

PhuthoPortal - Tốt nghiệp Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, năm 2007, Nguyễn Ngọc Sơn về công tác tại Chi cục Thủy sản tỉnh. Với tài năng, sức trẻ và sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sau 3 năm cống hiến, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Kỹ thuật. Dù ở cương vị công tác nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn

Nhắc đến Nguyễn Ngọc Sơn, đồng nghiệp của anh đều khẳng định: Sơn là cán bộ, đảng viên trẻ nhiệt huyết, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, có năng lực quản lý tốt, say mê trong nghiên cứu khoa học.

Phát huy vai trò nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Sơn đã chủ động đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng kế hoạch làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, anh đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức chỉ đạo sản xuất; phòng, chống dịch bệnh; tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng, nhân rộng các mô hình khuyến ngư... bảo đảm tiến độ, hiệu quả, sát với mùa vụ và thực tiễn sản xuất. Tích cực đi cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất, tham mưu hướng dẫn nông dân kỹ thuật về khung lịch thời vụ, lựa chọn con giống, cải tạo ao nuôi, phòng trừ dịch bệnh... Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, những cách làm hay, mô hình sản xuất đạt hiệu quả, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người nông dân. Tham mưu tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất theo chuỗi; tổ chức các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thâm canh, phòng trừ dịch bệnh, áp dụng quy trình sản xuất bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm cho hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên cung cấp các địa chỉ, cơ sở dịch vụ giống, thức ăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm; tư vấn, chia sẻ cách thức tổ chức sản xuất, dấu hiệu dịch bệnh và phương pháp điều trị hiệu quả giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất.

Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Sơn còn tham gia làm chủ nhiệm 2 đề tài, dự án khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh. Trong đó, dự án cấp nhà nước "Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen cá Anh Vũ, lăng chấm" thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017 được nghiệm thu, ứng dụng, thử nghiệm thành công. Các mô hình chăn nuôi cá Anh Vũ, lăng chấm thương phẩm đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; góp phần khai thác nguồn gien, tái tạo, bảo tồn 2 loài thủy sản nằm trong "ngũ quý hà thủy" có nguy cơ tuyệt chủng, cần phải bảo vệ khẩn cấp đã được Sách đỏ, Bộ Khoa học - Công nghệ công bố năm 1992.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Nguyễn Ngọc Sơn còn là thành viên tích cực trong các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên ở đơn vị. Phối hợp  thực hiện tốt mô hình "Ao cá công đoàn", "Vườn rau thanh niên", tạo cảnh quan môi trường cơ quan xanh - sạch - đẹp, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó trong cán bộ, đoàn viên; góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Sơn liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018, 2019; được Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (năm 2019); được Công đoàn viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng là đoàn viên tiêu biểu xuất sắc (năm 2019, 2020).

Lê Giang