Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ đợt I - năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 15/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2020.

Sản phẩm chè xanh Bát tiên Long Cốc (huyện Tân Sơn) đảm bảo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh đã thảo luận, đánh giá từng sản phẩm theo các nội dung chấm điểm của Bộ tiêu chí Quốc gia. Theo đó, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao gồm: Mỳ gạo Hùng Lô sinh ra từ làng, Gạo giống Nhật JO2 (thành phố Việt Trì); mít sấy (huyện Hạ Hoà); chè xanh Bát tiên Long Cốc (huyện Tân Sơn).

Các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm: Rau sắn chua, mật ong hương ngàn đất Tổ, đặc sản chè xanh Yên Kỳ (huyện Hạ Hòa); chè xanh đặc sản (thị xã Phú Thọ). Riêng đối với sản phẩm Mỳ gạo Hùng Lô loại đặc biệt (thành phố việt Trì) đang bổ sung hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá đợt II.

 

Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh báo cáo danh sách các sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Qua đánh giá, hồ sơ các sản phẩm tham gia chương trình đảm bảo đúng quy định. Thông tin, nội dung các sản phẩm được trình bày rõ ràng; các tiêu chí, chỉ tiêu mức độ được tổng hợp đầy đủ theo bộ tiêu chí đánh giá của từng sản phẩm. Công tác kiểm định chất lượng, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm được chủ thể sản xuất quan tâm.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt I

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Phú Thọ ghi nhận sự nỗ lực của các chủ cơ sở, địa phương trong việc xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời đề nghị sau hội nghị, đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu đảm bảo các điều kiện sản xuất theo quy định.

Liên Linh