Danh mục Đề tài, Dự án KHCN cấp tỉnh được thực hiện từ Kế hoạch năm 2018

TT Tên đề tài, dự án Cơ quan chủ trì Số QĐ phê duyệt Thời gian TH Mã số ĐT/DA Chủ nhiệm
1 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ UBND huyện Thanh Ba 1000/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 04/2018-04/2020 12/DA-PTTSTT.PT/2018 Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba.
2 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gà gáy Mỹ Lung, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ UBND huyện Yên Lập 999/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 04/2018-04/2020 13/DA-PTTSTT.PT/2018 Ông Bùi Tiến Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập.
3 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” cho sản phẩm chè xanh của làng nghề chè xanh an toàn Phú Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ UBND thị xã Phú Thọ 1002/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 04/2018-04/2020 11/DA-PTTSTT.PT/2018 Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Phú Thọ.
4 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô, tỉnh Phú Thọ UBND thị xã Phú Thọ 1003/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 04/2018-04/2020 10/DA-PTTSTT.PT/2018 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.
5 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tứ Xã” cho các sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ UBND huyện Lâm Thao 1001/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 04/2018-04/2020 14/DA-PTTSTT.PT/2018 Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6 Xây dựng mô hình áp dụng khoa học và công nghệ trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ UBND thành phố Việt Trì 1146/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 01/2018-08/2020 05/DA-CTUD.PT/2018 ThS. Tạ Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
7 Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ 1150/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 01/2018-04/2022 12/DA-KHCN.PT/2018 CN. Đỗ Ngọc Đoàn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lân tỉnh Phú Thọ
8 Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ Trường Đại học Hùng Vương 1147/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 4/2018-8/2020 04/DA-CTUD.PT/2018 TS. Trịnh Thế Truyền - Hiệu trưởng, Trường Đại học Hùng Vương.
9 Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Trường Đại học Hùng Vương 1148/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 5/2018-5/2020 13/ĐT-KHCN.PT/2018 TS. Đặng Văn Thanh - Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hùng Vương.
10 Xây dựng mô hình trồng thâm canh một số giống dưa thơm, dưa lưới chất lượng cao theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Phú Thọ Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Thịnh Phát 1144/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 5/2018-10/2019 05/DA-CTUD.PT/2018 KS. Phạm Văn Tính - Cán bộ Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Thịnh Phát.
11 Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hoá và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại Phú Thọ (Sở Ngoại vụ Phú Thọ). 1145/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 4/2018-01/2020 10/DA-KHCN.PT/2018 ThS. Nguyễn Thị Chúc Hảo - Giám đốc, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại.