Danh mục Đề tài, Dự án KHCN được phê duyệt thực hiện năm 2012

TT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Số quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện

 
 
 

A

Đề tài, dự án cấp nhà nước

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo phương thức sản xuất công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

Cty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Gia, tỉnh Phú Thọ

3685/QĐ-BKHCN  ngày 30/11/2011

6/2012 - 5/2015

 

2

Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông chuyển giao, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội các xã nông thôn và miền núi tỉnh Phú Thọ

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN

 

4/2012 - 3/2014

 

3

Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển chăn nuôi lợn rừng, lợn rừng lai, lợn rừng Thái Lan theo quy mô trang trại tại thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

Công ty TNHH Vân Nam, Phú Thọ

3686/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2011

 

 

4

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế biến các chế, phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành sản phẩm viên đốt Biomass

Cty CP Tư vấn và Phát triển Nông thôn Phú Thọ

1006/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

01/2012 - 12/2013

 

5

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất gạch không nung từ đất đồi Phú Thọ

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đề tài, dự án cấp tỉnh

 

 

 

 

TT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Số quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện

 
 
 

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2020

Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh Phú Thọ

65/QĐ-KHCN ngày 08/5/2012

4/ 2012 - 10/2013

 

2

nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các cơ sở dạy nghề tỉnh Phú Thọ

Trường CĐ Nghề Phú Thọ

66/QĐ-KHCN ngày 09/5/2012

1/2012 - 12/2013

 

3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ

73/QĐ-KHCN ngày 16/5/2012

3/2012 - 12/2013

 

4

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá Chạch sông (Mastacembelus armatus) tại tỉnh Phú Thọ

Trường Đại học Hùng Vương

71/QĐ-KHCN ngày 16/5/2012

1/2012 - 6/2014

 

5

Nghiên cứu, đề xuất giải pahps nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

72/QĐ-KHCN ngày 16/5/2012

1/2012 - 10/2013

 

6

Ứng dụng công nghệ điện đa cực để xác định vùng thấm trong thân đạp đất đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập thuộc tỉnh Phú Thọ

Viện phòng trừ mối và BV công trình - Viện KH thủy lợi VN

81/QĐ-KHCN ngày 30/5/2012

3/2012 - 6/2014

 

7

Đánh giá thực trạng lao động trong ngành du lịch, đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, định hướng 2020

Trường Đại học Hùng Vương

76/QĐ-KHCN ngày 22/5/2012

3/2012 - 10/2013

 

8

Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng cây mạch môn làm dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ

Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ

80/QĐ-KHCN ngày 29/5/2012

1/2012 - 12/2014

 

9

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ hoạt động điều hành trong cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Trung tâm CNTT Tây Bắc, Sở TT&TT Phú Thọ

91/QĐ-KHCN ngày 21/6/2012

01/2012 - 12/2013

 

10

Điều tra, thu thập mẫu vật một số loài cây có giá trị kinh tế và các loài có nguy cơ bị đe dọa diệt chủng làm cơ sở tuyên truyền giáo dục về tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Vườn Quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ

99/QĐ-KHCN ngày 25/6/2012

5/2012 - 5/2014

 

11

Xây dựng quy trình sàng lọc các chất kháng viêm của một số loài thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sử dụng thụ thể Toll-like 4 và định hướng ứng dụng

Trường CĐ Y Phú Thọ

118/QĐ-KHCN ngày 27/6/2012

1/2012 - 12/2013

 

12

Nghiên cứu xây dựng các điểm du lịch gắn với lễ hội truyền thống nhằm đề xuất giải pháp phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

120/QĐ-KHCN ngày 05/7/2012

4/2012 - 10/2013

 

13

Nghiên cứu bào chế và xây dựng quy trình sản xuất trên quy mô công nghiệp thuốc Pyrymokid

Trường CĐ Dược Phú Thọ

127/QĐ-KHCN ngày 09/7/2012

4/2012 -11/2013

 

14

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật chuyển hóa nhanh thân, cành và lá chè đốn làm phân bón hữu cơ vi sinh cho sản xuất chè an toàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm

131/QĐ-KHCN ngày 11/7/2012

3/2012 - 2/2014

 

15

Ứng dụng khoa học công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi lợn trong các trang trại bằng công nghệ khí sinh học để phát điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất tại tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Giống Vật nuôi tỉnh Phú Thọ

130/QĐ-KHCN ngày 11/2012

6/2012 - 6/2014

 

16

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Văn phòng UBND tỉnh

146/QĐ-KHCN ngày 24/7/2012