Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ,  đơn vị công tác

1

Lê Hồng Khanh

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

2

Phạm Minh Khôi

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

3

Đào Anh Tú

Trưởng phòng Thanh tra PCTN & GS, KT, XL sau thanh tra - Thanh tra tỉnh

4

Đỗ Ngọc Đoàn

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm

 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5

Nguyễn Minh Thủy

Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6

Lê Trí Dũng

Phó Trưởng phòng PC02, Công an tỉnh

7

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Trưởng phòng PC04, Công an tỉnh

8

Nguyễn Trọng Liễu

 Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

9

Nguyễn Dũng Tiến

Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

10

Trần Thị Thúy

Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông

11

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Tống Thiện Anh

Chánh thanh tra, Sở Y tế

13

Lê Thị Tố Nga

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y & Quản lý ngành nghề, Sở Y tế

14

Cao Tuấn Dũng

Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng

15

Nguyễn Thị Phương Mai

Phó Chánh thanh tra, Sở Xây dựng

16

Tô Thị Bích Thuý

Phó Giám đốc Trung tâm tư liệu, Thanh tra tỉnh

17

Hà Văn Thịnh

Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Dân tộc

18

Hoàng Anh Nghĩa

Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc

19

Phạm Quang Tuấn

Phó Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo

20

Nguyễn Văn Hảo

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

21

Nguyễn Thị Kiều Nga

Phó Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22

Nguyễn Công Chính

Thanh tra viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

Lê Ngọc Chúc

Phó Chánh thanh tra, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

24

Đặng Thị Diện

Phó Chánh Văn phòng, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

25

Vũ Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ

26

Ngô Thị Bích Hường

Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ

27

Ma Quốc Thịnh

Chánh Thanh tra, Sở Khoa học Công nghệ

28

Nguyễn Đình Dũng

Chánh Văn phòng, Sở Khoa học Công nghệ

29

Nguyễn Mạnh Linh

Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải

30

Chu Khánh Phương

Phó Chánh Văn phòng, Giao thông Vận tải

31

Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng, Sở Ngoại vụ

32

Nguyễn Thị Yến

Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

33

Nguyễn Tri Phương

Chánh Thanh tra, Sở Công Thương

34

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chánh Thanh tra, Sở Công Thương

35

Nguyễn Cao Cường

Phó Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư

36

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và Đầu tư, Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

37

Nguyễn Kiên Cường

Trưởng Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh

38

Vũ Đức Quang

Phó trưởng phòng Nội Chính - KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh

39

Bạch Thái Toàn

Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi Trường

40

Nguyễn Thị Vân

Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi Trường

41

Nguyễn Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính

42

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính

43

Đặng Quốc Tuấn

Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

44

Đào Thị Tuyết Thanh

Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

45

Nguyễn Tùng Linh

Trưởng Ban phong trào, Tỉnh Đoàn

46

Đoàn Ngọc Mai

Phó Trưởng ban TTN trường học, Tỉnh Đoàn

47

Đỗ Trung Kiên

Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh

48

Lê Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ, Liên đoàn Lao động tỉnh

49

Vy Thị Mai Hương

Trưởng ban Tuyên giáo - CSPL, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

50

Hoàng Thu Hà

Trưởng ban Xây dựng Tổ chức,  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

51

Lý Quang Đại

Trưởng ban Kinh tế, Hội Nông dân tỉnh

52

Lê Thị Quỳnh

Trưởng Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh

53

Nguyễn Đức Hưởng

Trưởng phòng 2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

54

Nguyễn Thị Long Hà

Trưởng phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

55

Kiều Gia Tuấn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Phong trào, Hội Cựu chiến binh tỉnh

56

Hoàng Tiến Dũng

Trưởng Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh

57

Nguyễn Việt Tiến

Phó Chánh tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh

58

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

59

Đỗ Thúy Vân

Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp

60

Đặng Thị Tuyết Hạnh

Trưởng phòng Văn bản QPPL, Sở Tư pháp

61

Đồng Trung Dũng

Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp

62

Vương Dịu Huế

 Trưởng phòng Hành chính và Bổ Trợ tư pháp,

Sở Tư pháp

63

Ngô Thị Hương Xuyến

Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

64

Hà Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

65

Hà Thị Lan Hương

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

66

Bùi Thị Thu Hà

Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

67

Phạm Thị Thắm

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

68

Bùi Thị Thanh Nga

Trợ giúp viên - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

69

Phùng Thị Vân Anh

Chuyên viên Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

70

Phạm Linh Chi

Chuyên viên Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp