Danh sách bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên pháp y tâm thần

PhuthoPortal - Ngày 7/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên pháp y tâm thần.

DANH SÁCH BỔ NHIỆM VÀ CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y TÂM THẦN

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Cấp bậc mạc số ngạch CC,VC

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức chỉ ĐT,BD

Pháp y

Pháp y tâm thần

1

Phạm Thị Tuyết Nhung

13/10/1971

Bác sỹ CK1

Bác sỹ hạng II; Mã ngạch: V.08.01.02

Trưởng phòng khám đa khoa

Bệnh viện Tâm thần

 

x

2

Cao Thị  Minh Tâm

16/6/1969

Thạc sỹ

Bác sỹ hạng II; Mã ngạch: V.08.01.02

Trưởng khoa tâm thần tuổi già-trẻ em-PHCN

Bệnh viện Tâm thần

 

x