Danh sách các cơ sở đang tồn tại vi phạm pháp luật về PCCC

Kèm Công văn số 1384/PC07-CTPC ngày 30/6/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm