Danh sách các cơ sở đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy

Từ ngày 27/6 - 15/8/2022, Công an tỉnh đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ công trình về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm