Danh sách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Tên các huyện, thành, thị

STT

Tên các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

 

STT

Tên các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn TCPL

Thành phố

Việt Trì

 

1

Phường Tiên Cát

 

 

2

Phường Gia Cẩm

 

 

3

Phường Nông Trang

 

 

4

Phường Minh Phương

 

 

5

Phường Vân Phú

 

 

6

Phường Thọ Sơn

 

 

7

Phường Tân Dân

 

 

8

Phường Bến Gót

 

 

9

Phường Minh Nông

 

 

10

Phường Bạch Hạc

 

 

11

Phường Dữu Lâu

 

 

12

Phường Vân Cơ

 

 

13

Phường Thanh Miếu

 

 

14

Xã Thụy Vân

 

 

15

Xã Phượng Lâu

 

 

16

Xã Trưng Vương

 

 

17

Xã Kim Đức

 

 

18

Xã Hùng Lô

 

 

19

Xã Sông Lô

 

 

20

Xã Chu Hóa

 

 

21

Xã Hy Cương

 

 

22

Xã Thanh Đình

 

 

Thị xã Phú Thọ

 

23

Phường Âu Cơ

 

 

24

Phường Hùng Vương

 

 

25

Phường Phong Châu

 

 

26

Phường Thanh Vinh

 

 

27

Xã Hà Thạch

 

 

28

Xã Hà Lộc

 

 

29

Xã Thanh Minh

 

 

30

Xã Văn Lung

 

 

31

Xã Phú Hộ

 

 

Huyện Phù Ninh

 

32

Thị trấn Phong Châu

1

Xã Liên Hoa

33

Xã An Đạo

2

Xã Phù Ninh

34

Xã Bảo Thanh

     

 

35

Xã Bình Phú

 

 

36

Xã Gia Thanh

 

 

37

Xã Hạ Giáp

 

 

38

Xã Lệ Mỹ

 

 

39

Xã Phú Lộc

 

 

40

Xã Phú Mỹ

 

 

41

Xã Phú Nham

 

 

42

Xã Tiên Du

 

 

43

Xã Tiên Phú

 

 

44

Xã Trạm Thản

 

 

45

Xã Trị Quận

 

 

46

Xã Trung Giáp

 

 

Huyện Tân Sơn

 

47

Xã Long Cốc

 

 

48

Xã Thạch Kiệt

 

 

49

Xã Tân Sơn

 

 

50

Xã Thu Ngạc

 

 

51

Xã Tân Phú

 

 

52

Xã  Thu Cúc

 

 

53

Xã Xuân Đài

 

 

54

Xã  Kim Thượng

 

 

55

Xã Văn Luông

 

 

56

Xã Vinh Tiền

 

 

57

Xã Minh Đài

 

 

58

Xã Mỹ Thuận

 

 

59

Xã  Đồng Sơn

 

 

60

Xã Tam Thanh

 

 

61

Xã Kiệt Sơn

 

 

62

Xã Xuân Sơn

 

 

63

Xã Lai Đồng

 

 

Huyện Cẩm Khê

 

64

Thị trấn Cẩm Khê

3

Xã Văn Bán

65

Xã Hùng Việt

4

Xã Ngô Xá

66

Xã Tạ Xá

5

Xã Tam Sơn

67

Xã Hương Lung

6

Xã Xương Thịnh

68

Xã Phượng Vĩ

 

 

69

Xã Minh Tân

 

 

70

Xã Tuy Lộc

 

 

71

Xã Đồng Lương

 

 

72

Xã Tiên Lương

 

 

73

Xã Yên Tập

 

 

74

Xã Điêu Lương

 

 

75

Xã Chương Xá

 

 

76

Xã Thụy Liễu

 

 

77

Xã Sơn Tình

 

 

78

Xã Tùng Khê

 

 

79

Xã Văn Khúc

 

 

80

Xã Phú Khê

 

 

81

Xã Cấp Dẫn

 

 

82

Xã Phú Lạc

 

 

83

Xã Yên Dưỡng

 

 

Huyện Thanh Ba

 

84

Thị trấn Thanh Ba

 

 

85

Xã Vân Lĩnh

 

 

86

Xã Đại An

 

 

87

Xã Hanh Cù

 

 

88

Xã Chí Tiên

 

 

89

Xã Đông Lĩnh

 

 

90

Xã Thanh Hà

 

 

91

Xã Mạn Lạn

 

 

92

Xã Sơn Cương

 

 

93

Xã Đông Thành

 

 

94

Xã Quảng Yên

 

 

95

Xã Đỗ Xuyên

 

 

96

Xã Lương Lỗ

 

 

97

Xã Khải Xuân

 

 

98

Xã Võ Lao

 

 

99

Xã Đồng Xuân

 

 

100

Xã Hoàng Cương

 

 

101

Xã Đỗ Sơn

 

 

102

Xã Ninh Dân

 

 

Huyện Tam Nông

 

103

Thị trấn Hưng Hóa

 

 

104

Xã Dân Quyền

 

 

105

Xã Dị Nậu

 

 

106

Xã Thọ Văn

 

 

107

Xã Hương Nộn

 

 

108

Xã Vạn Xuân

 

 

109

Xã Bắc Sơn

 

 

110

Xã Lam Sơn

 

 

111

Xã Thanh Uyên

 

 

112

Xã Hiền Quan

 

 

113

Xã Quang Húc

 

 

114

Xã Tề Lễ

 

 

Huyện Yên Lập

 

115

Thị trấn Yên Lập

7

Xã Đồng Thịnh

116

Xã Lương Sơn

8

Xã Trung Sơn

117

Xã Hưng Long

 

 

118

Xã Thượng Long

 

 

119

Xã Mỹ Lương

 

 

120

Xã Ngọc Đồng

 

 

121

Xã Mỹ Lung

 

 

122

Xã Xuân Thủy

 

 

123

Xã Minh Hòa

 

 

124

Xã Ngọc Lập

 

 

125

Xã Xuân Viên

 

 

126

Xã Đồng Lạc

 

 

127

Xã Phúc Khánh

 

 

128

Xã Xuân An

 

 

129

Xã Nga Hoàng

 

 

Huyện Thanh Thủy

 

130

Thị trấn Thanh Thủy

 

 

131

Xã Đồng Trung

 

 

132

Xã Tu Vũ

 

 

133

Xã Đoan Hạ

 

 

134

Xã Thạch Đồng

 

 

135

Xã Xuân Lộc

 

 

136

Xã Sơn Thủy

 

 

137

Xã Hoàng Xá

 

 

138

Xã Tân Phương

 

 

139

Xã Đào Xá

 

 

140

Xã Bảo Yên

 

 

Huyện Hạ Hòa

 

141

Thị trấn Hạ Hòa

 

 

142

Xã Đại Phạm

 

 

143

Xã Xuân Áng

 

 

144

Xã Tứ Hiệp

 

 

145

Xã Ấm Hạ

 

 

146

Xã Vô Tranh

 

 

147

Xã Gia Điền

 

 

148

Xã Phương Viên

 

 

149

Xã Hương Xạ

 

 

150

Xã Hà Lương

 

 

151

Xã Văn Lang

 

 

152

Xã Hiền Lương

 

 

153

Xã Lang Sơn

 

 

154

Xã Minh Côi

 

 

155

Xã Yên Luật

 

 

156

Xã Bằng Giã

 

 

157

Xã Đan Thượng

 

 

158

Xã Vĩnh Chân

 

 

159

Xã Yên Kỳ

 

 

160

Xã Minh Hạc

 

 

Huyện Lâm Thao

 

161

Thị trấn Lâm Thao

 

 

162

Thị trấn Hùng Sơn

 

 

163

Xã Phùng Nguyên

 

 

164

Xã Xuân Huy

 

 

165

Xã Xuân Lũng

 

 

166

Xã Tiên Kiên

 

 

167

Xã Thạch Sơn

 

 

168

Xã Sơn Vi

 

 

169

Xã Cao Xá

 

 

170

Xã Vĩnh Lại

 

 

171

Xã Bản Nguyên

 

 

172

Xã Tứ Xã

 

 

Huyện Đoan Hùng

 

173

Thị trấn Đoan Hùng

9

Xã Chí Đám

174

Xã Hùng Xuyên

10

Xã Tây Cốc

175

Xã Phúc Lâm

11

Xã Chân Mộng

176

Xã Bằng Luân

12

Xã Sóc Đăng

177

Xã Vân Đồn

13

Xã Phúc Lai

178

Xã Ngọc Quan

 

 

179

Xã Minh Phú

 

 

180

Xã Hợp Nhất

 

 

181

Xã Bằng Doãn

 

 

182

Xã Ca Đình

 

 

183

Xã Hùng Long

 

 

184

Xã Tiêu Sơn

 

 

185

Xã Vụ Quang

 

 

186

Xã Vân Du

 

 

187

Xã Minh Tiến

 

 

188

Xã Minh Lương

 

 

189

Xã Yên Kiện

 

 

Huyện Thanh Sơn

 

190

Thị trấn Thanh Sơn

 

 

191

Xã Lương Nha

 

 

192

Xã Sơn Hùng

 

 

193

Xã Địch Quả

 

 

194

Xã Cự Thắng

 

 

195

Xã Võ Miếu

 

 

196

Xã Thạch Khoán

 

 

197

Xã Thục Luyện

 

 

198

Xã Tất Thắng

 

 

199

Xã Cự Đồng

 

 

200

Xã Hương Cần

 

 

201

Xã Tân Lập

 

 

202

Xã Yên Sơn

 

 

203

Xã Yên Lương

 

 

204

Xã Yên Lãng

 

 

205

Xã Tân Minh

 

 

206

Xã Văn Miếu

 

 

207

Xã Khả Cửu

 

 

208

Xã Thượng Cửu

 

 

209

Xã Đông Cửu

 

 

210

Xã Giáp Lai

 

 

211

Xã Thắng Sơn

 

 

212

Xã Tinh Nhuệ