Danh sách chủ đầu tư vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán tính đến ngày 31/12/2021

(Kèm theo Báo cáo số 61/BC-STC ngày 7/4/2022 của Sở Tài chính)

STT

Tên chủ đầu tư

Tổng số dự án vi phạm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng vốn đã thanh toán

Ghi chú

 
 

1

2

3

4

5

6

 
 

TỔNG: 24 CHỦ ĐẦU TƯ

63

5.490.876

4.010.557

   

1

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

6

214.983

73.841

   

2

Trường Đại học Hùng Vương

4

909.760

350.248

   

3

Cơ sở điều trị nghiện ma túy Phú Thọ (cơ sở 1)

1

2.906

2.799

 

 

4

UBND huyện Thanh Thủy

3

119.105

96.964

 

 

5

Sở Giao thông vận tải

1

96.000

21.000

   

6

Trường THPT Trung Nghĩa

1

4.600

4.000

   

7

Trường THPT Thanh Thủy

1

3.500

2.508

   

8

Trường THPT Hương Cần

1

1.996

1.720

   

9

Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

1

1.524

1.000

   

10

Sở Nông nghiệp và PTNT

2

304.076

270.207

   

11

Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

2

7.718

7.190

   

12

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

1

1.182

1.069

   

13

Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ KCN

2

9.486

7.974

   

14

UBND thành phố Việt Trì

18

3.511.996

2.939.526

   

15

Ban QLDA XDCT HT thành phố Việt Trì

5

199.904

162.653

   

16

Phòng QLĐT thành phố Việt Trì

1

1.085

783

   

17

UBND phường Bạch Hạc

1

1.989

1.900

   

18

UBND phường Thọ Sơn

1

26.257

22.000

   

19

UBND xã Chu Hóa

1

11.602

8.050

   

20

UBND xã Hùng Lô

1

2.682

2.215

   

21

UBND xã Phượng Lâu

2

7.542

5.766

   

22

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Cẩm Khê

4

40.435

18.866

   

23

UBND xã Cao Xá

2

4.853

3.675

   

24

UBND xã Hà Lộc

1

5.696

4.604