Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba - năm 2021

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

Loại hình DSVHPVT

 

Tóm tắt thành tích

Phẩm chất đạo đức; uy tín trong cộng đồng; truyền dạy, đào tạo học trò

Quá trình tham gia thực hành di sản; tài năng nghề nghiệp,
cống hiến tiêu biểu

Tài liệu chứng minh kỹ năng, những đóng góp tiêu biểu

I . NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN: 09 cá nhân đề nghị xét tặng.

1

Nguyễn Ngọc Bảo

1931

Nam

X.Kim Đức,
TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 160 người.

- Nguyên là trùm phường Xoan Thét, am hiểu, nắm vững và trình diễn thuần thục các kỹ năng hát, múa, đánh trống, gõ phách các bài bản Xoan cổ ở các chặng hát Xoan.
-  Có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động thực hành, truyền dạy Hát Xoan của phường Xoan Thét, tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động trình diễn quảng bá di sản Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh.
- Tích cực truyền dạy hát Xoan cho nhiều thế hệ; có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ di sản Hát Xoan khẩn cấp và đại diện.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1985 (35 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú năm 2015.

 Cá nhân: Các danh hiệu: Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012; Nghệ nhân Ưu tú năm 2015 và nhiều hình thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương; Giấy khen của Viện Âm nhạc VN.
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

2

Phan Thị Diệm

1938

Nữ

X.Kim Đức,
TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 20 người.

 

'- Thành viên phường Xoan Thét, am hiểu, nắm vững, trình diễn thuần thục bài bản Xoan cổ với kỹ năng hát, múa của đào Xoan.
- Tham gia tích cực các hoạt động trình diễn, quảng bá Hát Xoan của phường Xoan Thét ở địa phương, trong và ngoài tỉnh.
- Tích cực truyền dạy hát Xoan; phục hồi các  tập và tục kết nước nghĩa Hát Xoan.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1956 (64 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú năm 2015.

 Cá nhân: Các danh hiệu: Nghệ nhân dân gian Việt Nam năm 2010; Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012;  Nghệ nhân ưu tú năm 2015 và các hình thức khen thưởng: Kỷ niệm chương Hùng Vương; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; Giấy khen của Viện Âm nhạc.VN...
- Ảnh tư liệu kèm hồ sơ.

3

Phạm Thị Doanh

1950

Nữ

X.Thanh Uyên, H.Tam Nông

Hát Ghẹo - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 60 người.

- Am hiểu về nguồn gốc, tập tục Hát Ghẹo. Nắm vững kỹ năng và trình diễn thuần thục các chặng hát hát Ghẹo với nhiều loại giọng (Ví đãi trầu, Giọng sổng, Sang giọng, Ví tiễn chân). Tích cực tham gia thực hành, trình diễn Hát Ghẹo tại địa phương, trong và ngoài tỉnh từ năm 1996 đến nay (phục vụ lễ hội, Đài truyền hình tỉnh, Đài tiếng nói Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu...).
- Hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Hát Ghẹo Thanh Uyên, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động thực hành, truyền dạy di sản của CLB Hát Ghẹo.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1996 (24 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú năm 2019.

 Năm 2016: Danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam, Kỷ niệm chương của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Năm 2019: Danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.
- Ảnh tư liệu, đĩa DVC kèm theo hồ sơ.

4

Nguyễn Xuân Hội

1951

Nam

X.Kim Đức, TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Ttruyền dạy, đào tạo học trò: 155 người.

- Phụ trách phường Xoan Phù Đức, am hiểu, nắm vững và trình diễn thuần thục kỹ năng của kép Xoan, đánh trống, gõ phách các bài bản Xoan cổ ở các chặng hát Xoan.
-  Có nhiều đóng góp quan trọng củng cố và tổ chức các hoạt động thực hành, truyền dạy Hát Xoan của phường Xoan Phù Đức; tổ chức và tham gia các hoạt động trình diễn quảng bá di sản Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh;
- Tích cực truyền dạy, đào tạo hát Xoan cho nhiều thế hệ; có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ Hát Xoan.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1975 (45 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2015.

- Các danh hiệu: Nghệ nhân dân gian Việt Nam năm 2010; Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012; Nghệ nhân Ưu tú năm 2015; các thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương; Bằng khen của UBND tỉnh; Giấy khen của Viện trưởng Viện Âm nhạc...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

5

Bùi Thị Huê

1939

Nữ

X.Kim Đức, TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Ttruyền dạy, đào tạo học trò: 158 người.

- Thành viên phường Xoan Thét, am hiểu, nắm vững, trình diễn thuần thục các kỹ năng hát, múa, của đào Xoan.
- Tích cực tham gia các hoạt động trình diễn, quảng bá Hát Xoan tại địa phương, Lễ hội đền Hùng, các hoạt động văn hóa trong và ngoài tỉnh, hội thảo khoa học. Có những đóng góp tích cực quá trình xây dựng hồ sơ hát Xoan; truyền dạy hát Xoan.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1962 (58 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019.

- Các danh hiệu: Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2015; Nghệ nhân Ưu tú năm 2019; và các hình thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương, Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL.
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

6

Nguyễn Thị Ngọc

1940

Nữ

X.Kim Đức, TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 145 người.

 

'- Thành viên phường Xoan Thét, am hiểu, nắm vững và trình diễn xuất sắc kỹ năng hát, múa của đào Xoan; tích cực tham gia trình diễn Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh, trong các chương trình tuyên truyền, quảng bá Hát Xoan của Đài truyền hình tỉnh, trung ương (VTV, VTC...)
- Có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ; truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1970 (50 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019.

- Các danh hiệu: Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2015; Nghệ nhân Ưu tú năm 2019; và các hình thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương, Giấy khen của Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

7

Nguyễn Thị Nhang

1945

Nữ

X.Kim Đức, TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Ttruyền dạy, đào tạo học trò: 150 người.


'-  Thành viên phường Phù Đức; am hiểu, nắm vững, trình diễn thuần thục 27 bài bản Xoan cổ  kỹ năng hát, múa của đào Xoan
- Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, trình diễn, quảng bá Hát Xoan tại địa phương, Lễ hội đền Hùng, các địa phương trong và ngoài tỉnh, Đài truyền hình VTC...;
- Tích cực truyền dạy hát Xoan; có nhiều đóng góp quá trình xây dựng hồ sơ Hát Xoan.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1977 (43 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019.

'- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ DG Việt Nam năm 2006. Các danh hiệu: Nghệ nhân DG Việt Nam năm 2010; Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2015; Nghệ nhân Ưu tú năm 2019; các hình thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương, bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

8

Đào Thị Phụng

1920

Nữ

X.Kim Đức, TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

-Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 60 người.

 

 '-  Thành viên phường Thét, am hiểu, nắm vững, trình diễn thuần thục các bài bản Xoan cổ  kỹ năng hát, múa của đào Xoan
- Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, quảng bá Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh; truyền dạy, đào tạo học trò.
- Cung cấp các tư liệu Hát Xoan,trình diễn Hát Xoan tại các Hội thảo khoa học, có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ UNESCO.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1939 (81 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2015.

  

'- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2006; các danh hiệu: Nghệ nhân Dân gian Việt Nam năm 2010; Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012; Nghệ nhân Ưu tú năm 2015; các hình thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương, bằng khen của UBND tỉnh...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

9

Nguyễn Văn Tiếu

1929

Nam

X.Kim Đức, TP.Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 50 người.


  '- Thành viên phường Xoan Thét, am hiểu, nắm vững và trình diễn thuần thục kỹ năng của kép Xoan, đánh trống, gõ phách các bài Xoan ở các chặng hát Xoan.
- Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, truyền dạy, trình diễn Hát Xoan tại các Hội thảo khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ di sản; quảng bá di sản Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh; các hoạt động truyền dạy, đào tạo hát Xoan cho nhiều thế hệ.
- Cung cấp các tư liệu về Hát Xoan đóng góp xây dựng hồ sơ UNESCO.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1949 (71 năm).
- Đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2015.
 

'- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2006; các danh hiệu: Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012; Nghệ nhân Ưu tú năm 2015; các hình thức khen thưởng khác: Kỷ niệm chương Hùng Vương, bằng khen của UBND tỉnh...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

II. NGHỆ NHÂN ƯU TÚ: 21 cá nhân đề nghị xét tặng.

1

Nguyễn Thị Biên

1962

Nữ

Xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 68 người.


'- Thành viên phường Xoan An Thái. Nắm vững và trình diễn thuần thục  28 bài bản hát Xoan cổ thuộc 3 chặng hát Xoan với các kỹ năng hát, múa của đào Xoan và dẫn cách của kép Xoan.
- Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, truyền dạy, quảng bá Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh; phục hồi tập tục kết nước nghĩa. Cung cấp tư liệu, có những đóng góp trong quá trình kiểm kê, xây dựng Hồ sơ Hát Xoan. Nhiệt tình ủng hộ vật chất tu bổ đình An Thái, miếu Cấm, bảo tồn không gian văn hóa Hát Xoan của địa phương.
- Nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan trong dòng họ, cộng đồng và ở các lớp tập huấn của TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1996 (24 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
 

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
- Các hình thức khen thưởng khác cùng với tập thể phường Xoan An Thái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; Giấy khen của UBND TP. Việt Trì; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

2

Phùng Minh Chiến

1994

Nam

Xã Việt Hùng, H. Cẩm Khê

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt - Loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Có uy tín trong hoạt động của các Hội nghề nghiệp và trong cộng đồng
 - Truyền dạy, đào tạo học trò: 52 người.

- Học và tham gia thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ từ năm 8 tuổi. Hội viên CLB bảo tồn văn hóa thờ Mẫu và Hát văn Hà Nội; thành viên Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Việt Nam; Hội viên CLB bảo tồn văn hóa thờ Đạo Mẫu Việt Nam; Hội viên Hội di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội;
- Là đồng thầy (thanh đồng), am hiểu về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (các loại hình đàn tràng, nghi lễ hầu đồng, cung văn, phán truyền, trang phục, đạo cụ, âm nhạc). Nắm vững kỹ năng, thực hành thuần thục các nghi lễ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.
- Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, nghiên cứu, tọa đàm, liên hoan, quảng bá và tổ chức các hoạt động thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ do các Trung tâm, CLB, Hội tổ chức trong cả nước. Chủ động đề nghị Thành lập Chi hội CLB bảo tồn văn hóa Đạo Mẫu tỉnh Phú Thọ theo quy định.
- Đóng góp tu bổ các di tích thờ Mẫu Tam phủ tại xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê (đền Móng, xã Yên Dưỡng) và ngoài tỉnh.
- Từ năm 2012, tích cực truyền dạy, đào tạo học trò hiện tham gia thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong và ngoài tỉnh.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 2002 (18 năm).

- Các hình thức khen thưởng: Năm 2016, 2017, 2019: Giấy khen của Trung tâm NC và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam; năm 2017: Giấy chứng nhận của BTC Festival Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn; Giấy khen của UBND TP. Tuyên Quang; 2018: Bằng khen của Hội Di sản VH Việt Nam; 2019: Giấy khen của Giám đốc Sở VHTT Hà Nội...
- Ảnh tư liệu, băng đĩa hình kèm theo hồ sơ.

3

Nguyễn Thị Dảnh

1942

Nữ

Xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông

Hát Ghẹo - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 32 người.

- Am hiểu nguồn gốc, tập tục Hát Ghẹo, nắm vững kỹ năng và trình diễn thuần thục nhiều loại giọng các chặng hát Hát Ghẹo: Ví đãi trầu, Giọng sổng, Sang giọng, Ví tiễn chân.
- Thành viên CLB Hát Ghẹo Thanh Uyên, tích cực tham gia các hoạt động trình diễn Hát Ghẹo phục vụ Lễ hội Đền Hùng, các chương trình của xã, huyện, tỉnh; có nhiều đóng góp trong việc duy trì các hoạt động thực hành, truyền dạy di sản của CLB.
- Nhiệt tình tham gia truyền dạy Hát Ghẹo cho các thế hệ, đào tạo các học trò.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1996 (24 năm).

- Không có các hình thức chứng nhận khen thưởng.
- Ảnh, băng đĩa hình kèm theo hồ sơ

4

Hán Xuân Hạnh

1962

Nam

X. Vạn Xuân, H.Tam Nông

Truyện cười Văn Lang - Loại hình Ngữ văn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 32 người.

- Am hiểu, nắm giữ bí quyết và thể hiện kỹ năng kể chuyện cười Văn Lang.
- Tích cực thực hành, tham gia trình diễn chuyện cười Văn Lang trong nhiều năm, nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu di sản trên đài, báo của tỉnh và trung ương, hội thảo khoa học, hội diễn; sáng tác các ca cảnh chèo thể hiện dấu ấn truyện cười Văn Lang.
- Thành viên Câu lạc bộ truyện cười Văn Lang, có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, trình diễn và truyền dạy chuyện cười Văn Lang.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1987 (33 năm).

- Không có các tài liệu chứng minh hình thức khen thưởng.
- Ảnh tư liệu, đĩa DVD kèm theo hồ sơ.

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

1972

Nữ

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

'- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 850 người.

- Thành viên phường Xoan Kim Đái, nắm vững và trình diễn thuần thục các bài bản Xoan, kỹ năng hát, múa của đào Xoan.
- Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, trình diễn hát Xoan ở địa phương, trong và ngoài tỉnh, phục vụ khách du lịch trong nước, quốc tế. Có những đóng góp xây dựng hồ sơ UNESCO (chương trình ghi âm, ghi hình Hát Xoan của Viện Âm nhạc, Sở VHTTDL, Đài truyền hình tỉnh, VTV...).
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1996 (24 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
 

'- Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
- Các hình thức khen thưởng khác cùng với tập thể phường Xoan Kim Đái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; Chứng nhận của BTC các Liên hoan Hát Xoan và dân ca Phú Thọ...
- Bộ ảnh, đĩa DVC kèm hồ sơ.

6

Hán Văn Hiểu

1962

Nam

X. Vạn Xuân, H.Tam Nông

Truyện cười Văn Lang - Loại hình Ngữ văn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 20 người.

- Thành viên Câu lạc bộ truyện cười Văn Lang, am hiểu, nắm giữ bí quyết và thể hiện xuất sắc kỹ năng kể chuyện cười Văn Lang.
- Tích cực tham gia thực hành, trình diễn chuyện cười Văn Lang trong nhiều năm, nhiều chương trình quảng bá di sản trên Đài truyền hình tỉnh và trung ương, hội thảo khoa học, hội diễn...
-  Có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, thực hành và truyền dạy truyện cười Văn Lang.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: 1987 (33 năm).

- Không có các hình thức chứng nhận khen thưởng.
- Ảnh tư liệu, băng đĩa hình kèm theo hồ sơ.

7

Nguyễn Thị Hồng

1953

Nữ

Xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 67 người.

-  Thành viên phường Xoan An Thái, nắm giữ và trình diễn thuần thục 28 bài bản hát Xoan cổ; kỹ năng hát, múa của đào Xoan ở 3 chặng Hát Xoan.
- Tích cực tham gia tổ chức và thực hành, trình diễn Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, khách du lịch, tuyên truyền, quảng bá di sản trên các Đài truyền hình Trung ương và địa phương. Có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, tổ chức thực hành, truyền dạy Hát Xoan phường Xoan An Thái, trong cộng đồng và các lớp Nghệ nhân kế cận trong tỉnh.
- Nhiệt tình tham gia các hoạt động kiểm kê, cung cấp tư liệu, hình ảnh và trình diễn Hát Xoan phục vụ công tác xây dựng Hồ sơ Hát Xoan UNESCO.
- Ủng hộ kinh phí tu bổ miếu Cấm; tuyên truyền, kêu gọi trong cộng đồng gìn giữ Hát Xoan và tu bổ di tích.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1990 (30 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
 

- Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
- Các hình thức khen thưởng khác cùng với tập thể phường Xoan An Thái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; Giấy khen của UBND TP. Việt Trì; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam; BTC các Liên hoan dân ca...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

8

Nguyễn Thị Kiến

1950

Nữ

Xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 129 người.

 

'- Chủ nhiệm CLB Hát Xoan và Dân ca xã Minh Phú (CLB cấp tỉnh). Am hiểu, trình diễn thuần thục  kỹ năng hát, múa của đào Xoan và dẫn cách, đưa cách của kép Xoan.
- Từ năm 2011 - 2019, thường xuyên tham gia trình diễn Hát Xoan phục vụ hoạt động tuyên truyền Hát Xoan ở địa phương và trong tỉnh; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Đài Truyền hình trung ương và tỉnh Phú Thọ.
- Từ năm 1995 đến nay, tích cực phổ biến, truyền dạy Hát Xoan ở địa phương.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1996 (24 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2015.
 

- Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2015.
- Các hình thức khen thưởng khác: Năm 2011, 2019: Giấy khen của Sở VHTTDL Phú Thọ; năm 2015: Chứng nhận của BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; Giấy khen của Huyện ủy Đoan Hùng.
- Đĩa DVC kèm theo hồ sơ.

9

Bùi Thị Lương

1950

Nữ

Xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 60 người.

 

'- Thành viên phường Xoan An Thái, nắm vững và trình diễn thuần thục  28 bài bản hát Xoan cổ thuộc 3 chặng hát Xoan; kỹ năng hát, múa của đào Xoan; dẫn cách của kép Xoan và đánh trống Xoan.
-  Từ năm 1998 đến nay, tích cực tham gia các hoạt động của phường Xoan An Thái; trình diễn hát Xoan trong các kỳ tiệc lệ tại đình An Thái, miếu Cấm; tại nhiều di tích trong và ngoài tỉnh (đình Hùng Lô, đình Lâu Thượng, đình Đông Phú, Yên Bái..); phục vụ khách du lịch; các chương trình tuyên truyền quảng bá Hát Xoan của tỉnh và trung ương.
- Tham gia truyền dạy Hát Xoan trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, lớp nghệ nhân kế cận.
- Cung cấp hình ảnh, tư liệu và trình diễn Hát Xoan phục  vụ xây dựng hồ sơ Hát Xoan UNESCO.
- Đóng góp công sức, vật chất tu bổ di tích Hát Xoan đình An Thái, miếu Cấm.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1998 (22 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.


 

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan năm 2018.
- Các hình thức khen thưởng khác cùng với tập thể phường Xoan An Thái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; Giấy khen của UBND TP. Việt Trì; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam; BTC các Liên hoan dân ca...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

10

Nguyễn Thị Mỹ

1951

Nữ

Xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 65 người.

 

'- Thành viên phường Xoan An Thái, am hiểu, nắm vững, trình diễn thuần thục các kỹ năng hát, múa, của đào Xoan.
- Từ năm 1991 đến nay, có nhiều đóng góp xây dựng Câu lạc bộ/phường Xoan An Thái; tích cực tham gia trình diễn hát Xoan trong các kỳ tiệc lệ tại đình An Thái, miếu Cấm, đình Hùng Lô, đình Cao Mại, miếu Lãi Lèn; tại các địa phương trong và ngoài tỉnh: Lâm Thao, Thanh Thủy; Đồng Mô (Hà Tây)... phục vụ các ngày lễ, các nhiệm vụ chính trị; Hát Xoan kết nước nghĩa; các hoạt động tuyên truyền quảng bá Hát Xoan Phú Thọ.
- Cung cấp tư liệu, tham gia trình diễn Hát Xoan ghi hình phục vụ xây dựng hồ sơ UNESSCO.
- Tham gia truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ trong gia đình, cộng đồng; tại các huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1991 (29 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

'- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
- Các hình thức khen thưởng khác cùng với tập thể phường Xoan An Thái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; Giấy khen của UBND TP. Việt Trì; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam…
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

11

Bùi Thị Kiều Nga

1963

Nữ

Xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 520 người.

- Trưởng phường Xoan Thét. Nắm vững và trình diễn thuần thục 26 bài bản Xoan cổ 3 chặng Hát Xoan; kỹ năng hát, múa của đào Xoan, đánh trống, phách của kép Xoan.   
- Có nhiều đóng góp và giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố, tổ chức các hoạt động thực hành và truyền dạy Hát Xoan của phường Xoan Thét; tích cực tổ chức các hoạt thực hành, trình diễn Hát Xoan, quảng bá di sản Hát Xoan trong tỉnh và cả nước; phục hồi các tập tục hát Xoan.
- Tích cực tổ chức truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ trong phường Xoan, các lớp nghệ nhân kế cận, cộng đồng, giáo viên dạy âm nhạc, học sinh các trưởng tiểu học, THCS.
- Có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ Hát Xoan UNESCO (Cung cấp các bài bản Xoan, tư liệu, tập tục Hát Xoan, phương pháp truyền dạy; tổ chức trình diễn hát Xoan cổ). Đại diện phường Xoan Thét cam kết với UNESCO tự nguyện bảo vệ di sản Hát Xoan đại diện.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1998 (22 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
- Các hình thức khen thưởng khác cùng với tập thể phường Xoan Thét: Bằng khen của Viện Âm nhạc; Chứng nhận của Sở VHTT Phú Thọ đạt các giải A, B tại LH tiếng hát làng Xoan; Chứng nhận của Đài Truyền hình Việt Nam...
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

12

Lê Thị Nghĩa

1932

Nữ

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 15 người.

- Thành viên phường Xoan Kim Đái, am hiểu và trình diễn thuần thục kỹ năng hát, múa của đào Xoan các bài bản Xoan cổ. Tham gia truyền dạy Hát Xoan trong cộng đồng.
- Cung cấp tư liệu Xoan cổ, tham gia trình diễn quảng bá Hát Xoan tại các hội thảo khoa học  phục vụ xây hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
 - Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1986 (24 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012.

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2012. Giấy khen của Viện Âm nhạc năm 2011.
- 01 ảnh tư liệu kèm hồ sơ.

13

Nguyễn Thị Ngà

1965

Nữ

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 183 người.

- Thành viên phường Xoan Thét, am hiểu và trình diễn thuần thục  kỹ năng hát, múa của đào Xoan ở 3 chặng Hát Xoan.
- Tham gia các hoạt động thực hành, quảng bá Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh; phục vụ công tác nghiên cứu, khách du lịch; Đài truyền hình tỉnh, TW; chương trình ghi âm Hát Xoan làm tài liệu lưu trữ. Đóng góp tích cực xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ, cung cấp tư liệu và trình diễn Hát Xoan; phục hồi tục kết nước nghĩa. Tham gia truyền dạy cho các thế hệ trong phường Xoan, hội Phụ nữ, Trường tiểu học Gia Cẩm.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1998 (22 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018;
- Khen thưởng tập thể cùng phường Xoan Thét: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; các Chứng nhận đạt giải A, B của Sở VHTT PHú THọ; BTC Liên hoan tiếng hát làng Xoan; Đài Truyền hình Việt Nam.
- Bộ ảnh tư liệu kèm hồ sơ.

14

Lê Thị Nhàn

1957

Nữ

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 468 người.

 

'-  Thành viên phường Xoan Thét, nắm vững và trình diễn thuần thục kỹ năng hát, múa của đào Xoan với 26 bài bản Xoan cổ ở 3 chặng hát Xoan.
- Nhiệt tình tham gia các hoạt động thực hành, trình diễn Hát Xoan trong các kỳ hội làng, kết nước nghĩa; các chương trình trong và ngoài tỉnh, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Tham gia trình diễn ghi hình, cung cấp bài bản Hát Xoan phục vụ xây dựng hồ sơ Xoan Phú Thọ UNESCO.
- Tham gia truyền dạy nhiều lớp nghệ nhân kế cận, lớp cộng đồng, các trường tiểu học, THCS, giáo viên dạy âm nhạc.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1980 (40 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018;
- Khen thưởng tập thể cùng phường Xoan Thét: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; các Chứng nhận đạt giải A, B của Sở VHTT PHú THọ; BTC Liên hoan tiếng hát làng Xoan...
- Bộ ảnh tư liệu kèm hồ sơ.

15

Nguyễn Văn Quyết

1986

Nam

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 450 người.

 

'- Trưởng phường Xoan Kim Đái., nắm vững và trình diễn thuần thục 31 bài bản Xoan cổ 3 chặng Hát Xoan; các kỹ năng hát, múa của đào Xoan, đưa cách, đánh trống, phách của kép Xoan.
- Giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động thực hành và truyền dạy Hát Xoan của phường Xoan Kim Đái; tích cực tổ chức các hoạt động phường Xoan tham gia trình diễn Hát Xoan trong nhiều hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản Hát Xoan trong tỉnh và cả nước; khôi phục tập tục hát Xoan.
- Có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ Hát Xoan: Cung cấp tư liệu, tổ chức thực hành Hát Xoan cổ. Đại diện phường Xoan Kim Đái cam kết với UNESCO tự nguyện bảo vệ di sản Hát Xoan đại diện.
-  Tích cực vận động và tổ chức truyền dạy Hát Xoan  trong cộng đồng, lớp nghệ nhân kế cận; tham gia truyền dạy cho nhiều lớp tập huấn Hát Xoan do Sở VHTTDL tổ chức; các CLB Hát Xoan trong tỉnh; mở lớp truyền dạy Hát Xoan tại nhà riêng; tham gia tổ chức các lớp tryền dạy Hát Xoan vào dịp hè cho các em thiếu nhi tại địa phương.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1997 (20 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018. 

-  Cá nhân: Năm 2018, Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ; năm 2016, Danh hiệu Nghệ dân gian Việt Nam và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam.
- Khen thưởng tập thể cùng phường Xoan Kim Đái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt nam; các Chứng nhận đạt giải A, giải B, giải C của BTC Liên hoan tiếng hát làng Xoan; Chứng nhận đạt giải xuất sắc tập thể của thiếu nhi phường Xoan Kim Đới tại LH văn hóa thiếu nhi dân tộc các cung, nhà Thiếu nhi toàn quốc…
- Bộ ảnh, đĩa DVC kèm theo hồ sơ.

16

Nguyễn Thị Sen

1954

Nữ

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 60 người.

- Thành viên phường Xoan Phù Đức, nắm vững, trình diễn thuần thục kỹ năng hát, múa đào Xoan với 26 bài bản Xoan cổ 3 chặng Hát Xoan; nắm vững kỹ năng đánh trống.
- Tham gia thực hành, trình diễn hát Xoan tại địa phương và các cửa đình: An Thái, Cao Mại, Lâu Thượng, Vân Cơ, Hùng Lô (Phú Thọ); Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Lễ vinh danh Hát Xoan; phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. Tham gia truyền dạy Hát Xoan trong phường Xoan, khu dân cư.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1998 (22 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

- Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.
-  Khen thưởng tập thể phường Xoan Phù Đức: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam; các Chứng nhận đạt giải A, B, C của  Sở VHTT Phú THọ; BTC Liên hoan tiếng hát làng Xoan...
- Bộ ảnh tư liệu kèm hồ sơ.

17

Trần Hương Sơn

1972

Nữ

X. Vạn Xuân, H.Tam Nông

Truyện cười Văn Lang - Loại hình Ngữ văn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 28 người.

- Thành viên Câu lạc bộ truyện cười Văn Lang, am hiểu, nắm giữ bí quyết và thể hiện xuất sắc kỹ năng kể chuyện cười Văn Lang.
- Từ năm 2000 đến nay, tích cực tham gia thực hành, trình diễn chuyện cười Văn Lang tại địa phương, nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu di sản trên đài, báo của tỉnh và trung ương, hội thảo khoa học, hội diễn...
-  Có nhiều đóng góp cho việc sưu tầm, bảo tồn, trình diễn và truyền dạy di sản cruyện cười Văn Lang.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 2000 (20 năm).

'- Không có các hình thức chứng nhận khen thưởng.
- Ảnh tư liệu, băng đĩa hình kèm theo hồ sơ.

18

Nguyễn Minh Tuấn

1983

Nam

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 350 người.

 

'- Thành viên phường Xoan Kim Đái, nắm vững và trình diễn thuần thục các kỹ năng hát, múa, đánh trống, phách, dẫn cách ở 30 bài bản Xoan cổ 3 chặng Hát Xoan.
- Tích cực tham gia thực hành, trình diễn Hát Xoan, quảng bá di sản trong tỉnh và cả nước; phục vụ khách du lịch. Có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ hát Xoan: Trình diễn hát Xoan cổ phục vụ nghiên cứu, bổ sung hồ sơ Hát Xoan UNESCO.
- Tham gia tuyền dạy Hát Xoan cộng đồng, lớp nghệ nhân kế cận, các CLB Hát Xoan trong tỉnh, Chương trình dạy Hát Xoan trên Đài PT&TH tỉnh, tryền dạy Hát Xoan vào dịp hè cho các em thiếu nhi tại xã Kim Đức.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 2001 (19 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

-  Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ, năm 2018.
- Khen thưởng tập thể cùng phường Xoan Kim Đái: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt nam; các Chứng nhận đạt giải A, giải B, giải C của BTC Liên hoan tiếng Hát Xoan; Trường ĐH Hùng Vương …
- Bộ ảnh, đĩa DVC kèm theo hồ sơ.

19

Phạm Thị Tuyên

1946

Nữ

Xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông

Hát Ghẹo - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 32 người.

- Thành viên CLB Hát Ghẹo Thanh Uyên, am hiểu nguồn gốc, tập tục Hát Ghẹo, nắm vững kỹ năng và trình diễn thuần thục các loại giọng Hát Ghẹo: Ví đãi trầu, Giọng sổng, Sang giọng, Ví tiễn chân.
- Tích cực tham gia các hoạt động trình diễn Hát Ghẹo tại địa phương, phục H36vụ Lễ hội Đền Hùng, các chương trình của huyện, tỉnh. Có những đóng góp các hoạt động thực hành, truyền dạy di sản của CLB. Nhiệt tình truyền dạy thực hành Hát Ghẹo, đào tạo  học trò.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1998 (22 năm).

- Không có các hình thức chứng nhận khen thưởng.
- Ảnh, băng đĩa hình kèm theo hồ sơ

20

Lê Thị Thích

1938

Nữ

Xã Kim Đức, TP. Việt Trì

Hát Xoan Phú Thọ - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 350 người.

 

'- Thành viên phường Xoan Thét, am hiểu,  nắm vững và trình diễn thuần thục  kỹ năng hát, múa của đào Xoan với 26 bài bản Xoan cổ ở chặng hát quả cách và hát hội; am hiểu kỹ năng trình diễn kép Xoan, đánh trống. Tích cực tham gia thực hành, trình diễn hát Xoan trong hội làng, các làng kết nước nghĩa, các chương trình của tỉnh, trung ương, Hội thảo khoa học, vinh danh Hát Xoan; Đài truyền hình tỉnh, trunh ương quảng bá Hát Xoan. Đóng góp tích cực xây dựng hồ sơ Xoan UNESCO,  trình diễn, cung cấp cung cấp bài bản Xoan cổ
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1965 (55 năm).
- UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

 

-  Cá nhân: Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ, năm 2018.
- Khen thưởng tập thể cùng phường Xoan Thét: Bằng khen của Viện Âm nhạc Việt nam; các Chứng nhận đạt giải A, giải B, giải C của Sơẻ VHTT Phú Thọ, BTC Liên hoan tiếng hát làng Xoan…
- Bộ ảnh kèm theo hồ sơ.

21

Nguyễn Đình Thưởng

1959

Nam

X. Ngọc Đồng, H.Yên lập

Nghi lễ cúng - Loại hình Tập quán xã hội và Tín ngưỡng. Hát Rang, hát Ví, múa trống đu dân tộc Mường - Loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian

- Phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có uy tín trong cộng đồng.
- Truyền dạy, đào tạo học trò: 800 người.

- Là ông Mo Mường, am hiểu sâu sắc, nắm giữ các tri thức về phong tục, tập quán và thực hành xuất sắc các nghi lễ, tập tục; hát Rang, hát Ví, múa trống đu và nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Mường.
- Nhiều năm thực hành nghi lễ cúng và trình diễn diễn xướng dân gian trong nhiều hoạt động văn hóa của địa phương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và tham gia các chương trình Liên hoan văn hóa dân tộc thiểu số của Bộ VHTTDL.
- Đội trưởng Đội văn nghệ xã Ngọc Đồng, có vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn, truyền dạy các tập tục, nghi lễ và diễn xướng dân gian dân tộc Mường.
- Thời gian bắt đầu thực hành di sản: Năm 1986 (34 năm).

 Cá nhân: Năm 1994, Huy chương Bạc của Bộ Văn hóa - Thông tin; năm 2013, Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và các chứng nhận giải thưởng, giấy khen của Sở VHTTDL; giấy khen của UBND huyện Yên Lập