Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10

(Kèm theo Thông báo số 26 /TB-HĐ ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú lần thứ 10 tỉnh Phú Thọ)

 

T T

 

 

Họ và tên

Năm sinh

 

Dân tộc

Chức danh nghệ thuật

Đơn vị công tác

Số năm hoạt động

nghệ thuật

 

Nam

 

Nữ

1

Hoàng Tiến Xuân (Bí danh: Hoàng Tiến, Tiến Xuân, Hoàng Tiến Xuân)

1939

 

Kinh

Quay phim

Nguyên Quay phim Điện ảnh Quân đội Nhândân - Tổng Cục Chính trị

21


* Tên giải thưởng

 

Năm

 

Tên Giải thưởng

 

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

 

1970

 

Bông Sen Vàng

Vài hình ảnh chiến thắng Khe Sanh

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ I – Cục Điện ảnh – Bộ VHTT&DL

 

Quay phim

1972

Bồ Câu Vàng

Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

Liên hoan phim Leipzig (CHDC Đức)

Quay phim

 

1973

 

Bông Sen Vàng

Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ II – Cục Điện ảnh

– Bộ VHTT&DL

 

Quay phim

 

1973

 

Bông Sen Bạc

 

San bằng cao điểm 935

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ II – Cục Điện ảnh

– Bộ VHTT&DL

 

Quay phim

1973

Bằng khen BGK

San bằng cao điểm 935

Liên hoan phim Quốc tế Tashkent (Liên Xô)

Quay phim

 

1980

 

Bông Sen Bạc

 

Hình ảnh quân đội 5/79

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ V – Cục Điện ảnh

– Bộ VHTT&DL

 

Quay phim

 

* Hình thức khen thưởng khác

Năm

Hình thức khen thưởng

Cơ quan quyết định khen thưởng

1984

Huân chương kháng chiến chống Mỹ Hạng 3

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Cơ quan quyết định khen thưởng

1976

Huy chương Giải phóng

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1977,

1979,

1981

Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang Hạng Ba, Hạng Nhì, Hạng Nhất

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1983

Kỷ niêm chương, Bằng khen của chính phủ Lào

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

2001

Huy chương Cựu chiến Binh Việt Nam

Ban chấp hành TW Hội CCB Việt Nam

2019

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam