Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Không tìm thấy dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Lấy ý kiến nhân dân đối với Danh hiệu " Thầy thuốc ưu tú"
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung mức thu, tỷ lệ (%) để lại một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định biện pháp xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đã được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022- 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý