Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý Gửi góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý Gửi góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý Gửi góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý Gửi góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý Gửi góp ý