Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 sang năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao làm việc tại tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý