Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý