DANH SÁCH NGHỆ NHÂN HÁT XOAN PHÚ THỌ NĂM 2018

1. Nguyễn Thị Biên
- Năm sinh: 1962
- Nơi ở hiện nay: Khu 7, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Từ năm 1996 đến nay, tích cực tham gia các hoạt động thực hành, truyền dạy Hát Xoan phường Xoan An Thái trong lễ hội của địa phương, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, tại nhiều di tích trong và ngoài tỉnh.
- Tham gia trình diễn Hát Xoan trong các chương trình tuyên truyền, quảng bá Hát Xoan trong và ngoài tỉnh; phục vụ các đoàn khách du lịch; phục hồi tục kết nước nghĩa của phường Xoan An Thái và làng Cao Mại (huyện Lâm Thao)…
- Cung cấp thông tin về Hát Xoan; trình diễn Hát Xoan phục vụ phục vụ việc lập hồ sơ Hát Xoan đề nghị UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nhiệt tình ủng hộ vật chất góp phần bảo tồn không gian văn hóa Hát Xoan của địa phương.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
2. Nguyễn Thị Thu Hằng
- Năm sinh: 1972
- Nơi ở hiện nay: Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- Tham gia thực hành hát Xoan từ năm 2002.
- Tích cực tham gia các hoạt động trình diễn hát Xoan ở địa phương, trong các chương trình của thành phố Việt Trì, trong và ngoài tỉnh: tại các Lễ vinh danh Hát Xoan năm 2011, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương năm 2012; các chương trình đón các đoàn khách du lịch trong nước, quốc tế; Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc tại tỉnh Cao Bằng...
- Tham gia các chương trình ghi âm, ghi hình tư liệu Hát Xoan của Viện Âm nhạc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV, Đêm Xoan ngoại giao ở Bảo tàng Dân tộc học...
- Cung cấp tư liệu, trình diễn Hát Xoan phục vụ xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ năm 2010.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
3. Bùi Thị Hồng
- Năm sinh: 1947
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Tham gia thực hành hát Xoan từ năm 1990.
- Đóng góp tích cực vào việc khôi phục và xây dựng phường Xoan An Thái. Thường xuyên tham gia trình diễn Hát Xoan tại nhiều di tích trong và ngoài địa phương như: Đình An Thái, miếu Cấm, đình Lâu Thượng, đình Cao Mại…; phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng qua các năm; các chương trình trong và ngoài tỉnh.
- Từ năm 2011 đến nay, tích cực cung cấp thông tin về tập tục của phường Xoan; trình diễn Hát Xoan phục vụ công tác xây dựng hồ sơ Hát Xoan UNESCO.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
4. Nguyễn Thị Hồng
- Năm sinh: 1953
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Tham gia thực hành hát Xoan từ năm 1990.
- Từ năm 1998 đến nay, cùng các nghệ nhân phường Xoan An Thái tích cực trình diễn hát Xoan tại đình An Thái, miếu Cấm các kì tiệc lệ, ngày lễ, tết; phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và các đoàn khách du lịch
- Tham gia trình diễn Hát Xoan cho các Đài truyền hình trung ương và địa phương ghi hình tuyên truyền Hát Xoan; phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng hằng năm. Có nhiều đóng góp tích cực các hoạt động củng cố phường Xoan An Thái.
- Nhiệt tình tham gia các hoạt động kiểm kê, cung cấp tư liệu, hình ảnh và trình diễn Hát Xoan phục vụ công tác xây dựng Hồ sơ Hát Xoan UNESCO.
- Ủng hộ kinh phí tu bổ miếu Cấm; tuyên truyền, kêu gọi trong cộng đồng gìn giữ Hát Xoan và tu bổ di tích.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
5. Bùi Thị Lương
- Năm sinh: 1964
- Nơi ở hiện nay: Khu 6, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Từ năm 1998 đến nay, thường xuyên tham gia các hoạt động của phường Xoan An Thái; trình diễn hát Xoan trong các kì tiệc lệ tại đình An Thái, miếu Cấm và nhiều di tích trong và ngoài tỉnh; phục vụ khách du lịch và các chương trình tuyên truyền quảng bá Hát Xoan của tỉnh và trung ương,
- Cung cấp hình ảnh, tư liệu và trình diễn Hát Xoan phục vụ xây dựng hồ sơ Hát Xoan UNESCO.
- Vận động gia đình đóng góp công sức, vật chất tu bổ di tích Hát Xoan đình An Thái, miếu Cấm.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
6. Nguyễn Thị Mỹ
- Năm sinh: 1951
- Nơi ở hiện nay: Khu 7, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Từ năm 1991 đến nay, thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan trong các kỳ tiệc lệ tại đình An Thái, miếu Cấm, đình Hùng Lô, đình Cao Mại, miếu Lãi Lèn; tại các địa phương trong và ngoài tỉnh: Lâm Thao, Thanh Thủy; Đồng Mô (Hà Tây)...; phục vụ các ngày lễ, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; các hoạt động tuyên truyền quảng bá Hát Xoan Phú Thọ.
- Tham gia trình diễn ghi hình phục vụ công tác xây dựng hồ sơ Hát Xoan UNESSCO.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
7. Bùi Thị Kiều Nga
- Năm sinh: 1963
- Nơi ở hiện nay: Khu 9, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- Hiện là Trưởng phường Xoan Thét, có công lao củng cố và giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động, duy trì thực hành và truyền dạy Hát Xoan của phường Xoan Thét.
- Tích cực tổ chức các hoạt động của phường Xoan Thét; tham gia trình diễn Hát Xoan trong nhiều hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản Hát Xoan trong tỉnh và cả nước; khôi phục các tập tục hát Xoan.
- Có nhiều đóng góp quá trình xây dựng hồ sơ Hát Xoan UNESCO như: Cung cấp các bài bản Xoan, tư liệu, tập tục Hát Xoan, phương pháp truyền dạy; tổ chức trình diễn hát Xoan cổ. Đại diện phường Xoan Thét có văn bản cam kết với UNESCO tự nguyện bảo vệ di sản Hát Xoan đại diện.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
8. Nguyễn Thị Ngà
- Năm sinh: 1965
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- Tham gia thực hành hát Xoan từ năm 1998.
- Nhiều năm tham gia các hoạt động trình diễn Hát Xoan tại các di tích trong và ngoài địa phương như miếu Lãi Lèn, đình Thét, Kim Xá (Vĩnh Phúc)…; phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm; các chương trình quảng bá di sản Hát Xoan tại địa phương, trong và ngoài tỉnh; phục vụ các đoàn nghiên cứu, khách du lịch trong nước và quốc tế.
- Từ năm 2014 - 2018, tham chương trình ghi âm Hát Xoan làm tài liệu lưu trữ.
- Đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ, cung cấp tư liệu và trình diễn Hát Xoan; phục hồi tục kết nước nghĩa.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
9. Lê Thị Nhàn
- Năm sinh: 1957
- Nơi ở hiện nay: Khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- Từ năm 1998, nhiệt tình tham gia các hoạt động của phường Xoan Thét; trình diễn hát Xoan trong các kì hội làng, tại các làng kết nước nghĩa; trong nhiều chương trình của trung ương và địa phương như: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, miếu Lãi Lèn, đình Thét; Hội thảo khoa học, Đêm Xoan ngoại giao, Lễ vinh danh Hát Xoan, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế…
 - Tham gia trình diễn ghi hình, cung cấp bài bản hát Xoan phục vụ công tác xây dựng hồ sơ Xoan Phú Thọ UNESCO.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
10. Nguyễn Văn Quyết
- Năm sinh: 1964
- Nơi ở hiện nay: Khu 6, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Hiện là Trưởng phường Xoan Kim Đái.
- Từ năm 1995 đến nay, liên tục tham gia các hoạt động thực hành Hát Xoan của phường Xoan Kim Đái. Giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động, duy trì thực hành và truyền dạy Hát Xoan của phường Xoan Kim Đái; tích cực tổ chức các hoạt động phường Xoan tham gia trình diễn Hát Xoan trong nhiều hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản Hát Xoan trong tỉnh và cả nước; khôi phục tập tục hát Xoan.
- Có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ hát Xoan: Cung cấp tư liệu, tổ chức trình diễn hát Xoan cổ. Đại diện phường Xoan Kim Đái cam kết với UNESCO tự nguyện bảo vệ di sản Hát Xoan đại diện.
- Năm 2016, được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng Bằng công nhận danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” và Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam”.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
11. Nguyễn Thị Sen
- Năm sinh: 1954
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- Từ năm 1998 đến nay, liên tục tham gia trình thực hành, diễn hát Xoan cùng phường Xoan Phù Đức tại địa phương và các cửa đình: An Thái, Cao Mại, Lâu Thượng, Vân Cơ, Hùng Lô (Phú Thọ); Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Lễ vinh danh Hát Xoan; phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
12. Lê Thị Thích
- Năm sinh: 1938
- Nơi ở hiện nay: Khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- - Từ năm 1998 đến nay, tích cực tham gia các hoạt động của phường Xoan Thét, trình diễn hát Xoan trong hội làng, các làng kết nước nghĩa, các chương trình lớn của tỉnh, trung ương tại miếu Lãi Lèn, đình Thét, đình Lâu Thượng, đình Hùng Lô; Hội thảo khoa học, vinh danh Hát Xoan; Đài truyền hình tỉnh, trunh ương quảng bá Hát Xoan…
- Có những đóng góp tích cực phục vụ xây dựng hồ sơ Xoan UNESCO, tham gia trình diễn Hát Xoan cổ, cung cấp bài bản Xoan…
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
13. Nguyễn Minh Tuấn
- Năm sinh: 1983
- Nơi ở hiện nay: Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.
- Từ năm 2001 đến nay, tích cực tham gia cùng phường Xoan Kim Đái thực hành, trình diễn Hát Xoan phục vụ các nhiệm vụ, chương trình quảng bá di sản Hát Xoan của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương trong cả nước; phục vụ các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế.
- Có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ hát Xoan: Trình diễn hát Xoan cổ, ghi hình, ghi âm phục vụ công tác nghiên cứu và bổ sung hồ sơ di sản Hát Xoan UNESCO.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
14. Nguyễn Văn Tuấn
- Năm sinh: 1990
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.
- Tham gia thực hành hát Xoan từ năm 2002.
- Là thành viên xuất sắc của phường Xoan An Thái. Tham gia tích cực các hoạt động thực hành, truyền dạy, trình diễn, tuyên truyền, quảng bá Hát Xoan tại địa phương và các tỉnh, thành trong cả nước; các chương trình phục vụ các nhiệm vụ văn hóa, chính trị của tỉnh, trung ương; phục hồi tục kết nước nghĩa.
- Có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ Hát Xoan: Cung cấp tư liệu, trình diễn hát Xoan cổ phục vụ công tác nghiên cứu và bổ sung hồ sơ di sản Hát Xoan UNESCO.
- Năm 2012, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Bảo tồn vầ phát huy giá trị di sản Hát Xoan.
- Năm 2015, đạt Huy chương Vàng tiết mục Hát Xoan cổ Xoan thời cách tại Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên lần thứ II; đạt giải A của tại các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.
- Năm 2018 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.