Thứ bảy, 24/10/2020 12:19 Thứ bảy, 24/10/2020
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

STT

 

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND TỈNH

 

 

I. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

 

1

Sở Thông tin và Truyền thông

Trịnh Hùng Sơn

 Giám đốc

CQ: 0210 3818 668

DĐ: 0912348449

sonth@phutho.gov.vn

2

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Văn Khai

Chánh Văn phòng

DĐ: 0916.166.888

khaitv.txpt@phutho.gov.vn

3

Ban Dân tộc

Đinh Ngọc Thanh    

Trưởng ban

DĐ: 0983.420.101

vpbandantocj@gmail.com

4

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Nguyễn Ngọc Hanh

Trưởng ban

 

 

5

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Nguyễn Tá Tỉnh

Giám đốc

DĐ: 0912.180.554

tinhnt@phutho.vss.gov.vn

6

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Vũ Tiến Dũng

Chỉ huy trưởng

 

 

7

Công an tỉnh

Phạm Trường Giang

Giám đốc

 

 

8

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Nguyễn Đức Nghĩa

Cục trưởng

CQ: 0210.3844.117

DĐ: 0913.292.923

nghiand.pto@moj.gov.vn

9

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Huy Hồng

Cục trưởng

DĐ: 0979.856.868

 

10

Cục Thống kê

Nguyễn Hiền Minh

Quyền Cục trưởng

 

 

11

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Trần Mạnh Hùng

Giám đốc

CQ: 0210.3849 773

DĐ: 0912.272.458

hungtm01@vst.gov.vn

12

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Lê Trường Giang

Giám đốc

CQ: 0210.6511.888

DĐ: 

 gianglt@phutho.gov.vn

13

Ngân hàng NN Việt Nam Chi nhánh tỉnh

Phạm Trường Giang

Giám đốc

DĐ: 0912.463.737

giang.phamtruong@sbv.gov.vn

14

Sở Công thương

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

DĐ: 0913.282.539

hungnm.soct@phutho.gov.vn

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trịnh Thế Truyền

Giám đốc

DĐ: 0936.619.888

truyentt.sogddt@phutho.gov.vn

16

Sở Giao thông Vận tải

Nguyễn Văn Quân

Giám đốc

CQ: 0210.3846.240

quannv.sogtvn@phutho.gov.vn 

17

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Thủy Trọng

Giám đốc

CQ: 0210 3854 919

DĐ: 0913 560 947

trongnt.sokhcn@phutho.gov.vn

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Minh Xuyên

Giám đốc

CQ: 0210.3813.586

xuyennm.sokhdt@phutho.gov.vn

19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bùi Đức Nhẫn

Giám đốc

CQ: 02103.555.595

DĐ: 0913. 387.729

nhanbd@phutho.gov.vn

20

Sở Ngoại vụ

Đỗ Ngọc Dũng

Giám đốc

CQ: 0210.3817.333

DĐ: 0913.389.927

dodungnvpt@gmail. com

21

Sở Nội vụ

Ngô Đức Thịnh

Giám đốc

DĐ: 0989.060.889

thinhnd.sonv@phutho.gov.vn

22

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Ngọc Sơn

Giám đốc

DĐ: 0912.467.207

sonnn@phutho.gov.vn

23

Sở Tài chính 

Vương Thị Bẩy

Giám đốc

DĐ: 0938 118 899

bayvt@phutho.gov.vn

 

24

Sở Tài nguyên & Môi trường

Trần Xuân Hải

Phó Giám đốc Thường trực

CQ: 0210 3856 889

DĐ: 0912 034 927

haitx.sotnmt@phutho.gov.vn

25

Sở Tư pháp

Trần Thị Nhung

Giám đốc

CQ: 0210.3846.116

nhungtt.sotuphap@phutho.gov.vn

26

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Đắc Thủy

Giám đốc

DĐ: 0919.231.888

thuynd.sovhtt@phutho.gov.vn

27

Sở Xây dựng

Trần Quang Tuấn

Giám đốc

CQ: 0210.3846.786 

tuantq.soxaydung@phutho.gov.vn

28

Sở Y tế

Nguyễn Huy Ngọc

Giám đốc

DĐ: 0985.179.888

ngocnh.soyte@phutho.gov.vn

29

Thanh tra tỉnh

Hoàng Quang Trung

Chánh Thanh tra

CQ: 0210.384.6317

trunghq.ttr@phutho.gov.vn

30

Tòa án nhân dân tỉnh

Đỗ Ngọc Tuấn

Chánh án

 

 

31

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đỗ Đình Chữ

Viện trưởng

DĐ: 0912.237.748

 

 

IV. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ

 

32

UBND thành phố Việt Trì

Nguyễn Mạnh Sơn

Chủ tịch

 

sonnm.sotc@phutho.gov.vn

33

UBND thị xã Phú Thọ

Nguyễn Tiến Lâm

Chủ tịch

CQ: 02103.820.100

 lamnt@phutho.gov.vn

34

UBND huyện Cẩm Khê

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

CQ: 02103.834.595

hungnm.ubcamkhe@phutho.gov.vn

35

UBND huyện Đoan Hùng

Đào Quý Cường

Chủ tịch

DĐ: 0913.282.800

cuongdq.ubdoanhung@ phutho.gov.vn

36

UBND huyện Hạ Hòa

Nguyễn Việt Dũng

Chủ tịch

DĐ: 0985.656.999

dungnv.ubhahoa@phutho.gov.vn

37

UBND huyện Lâm Thao

Trần Hoài Giang

Chủ tịch

CQ: 02103.825.752

giangth@phutho.gov.vn

38

UBND huyện Phù Ninh

Lưu Quang Huy

Chủ tịch

DĐ: 0972.501.153

huylq.ubphuninh@ phutho.gov.vn

39

UBND huyện Tam Nông

Phạm Văn Quang

Chủ tịch

DĐ: 0989.124.757

quangpv.ubtamnong@phutho.gov.vn

40

UBND huyện Thanh Ba

Đỗ Xuân Hoàn

Chủ tịch

DĐ: 0912.790.009

hoandx.ubthanhba@phutho.gov.vn

41

UBND huyện Thanh Sơn

Nguyễn Duy Anh

Chủ tịch

DĐ: 0982.363.153

 anhnd@phutho.gov.vn

42

UBND huyện Thanh Thủy

Dương Quốc Lâm

Chủ tịch 

DĐ: 0983.335.7467

 

43

 UBND huyện Yên Lập

Trần Việt Hùng

Chủ tịch

CQ: 0210.3870.141

DĐ: 0913283377

hungtv@phutho.gov.vn