Thứ ba, 27/09/2022 02:06 Thứ ba, 27/09/2022
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 TT

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND TỈNH

I. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

1

Sở Thông tin và Truyền thông

Trịnh Hùng Sơn

 Giám đốc

CQ: 0210 3818 668

DĐ: 0886.268.989

sonth@phutho.gov.vn

2

Văn phòng UBND tỉnh

Tạ Ngọc Yến

Chánh Văn phòng

 

 

3

Ban Dân tộc

Đinh Ngọc Thanh    

Trưởng ban

DĐ: 0983.420.101

vpbandantocj@gmail.com

4

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Nguyễn Ngọc Hanh

Trưởng ban

 

 

5

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Nguyễn Tá Tỉnh

Giám đốc

DĐ: 0912.180.554

tinhnt@phutho.vss.gov.vn

6

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Vũ Tiến Dũng

Chỉ huy trưởng

 

 

7

Công an tỉnh

Phạm Trường Giang

Giám đốc

 

 

8

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Nguyễn Thị Thu Chung

Cục trưởng

DĐ: 02103844917

 

9

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Huy Hồng

Cục trưởng

DĐ: 0979.856.868

 

10

Cục Thống kê

Nguyễn Hiền Minh

Quyền Cục trưởng

 

nhminhpt@gso.gov.vn

11

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Trần Mạnh Hùng

Giám đốc

CQ: 0210.3849 773

DĐ: 0912.272.458

hungtm01@vst.gov.vn

12

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Lê Trường Giang

Giám đốc

CQ: 0210.6511.888

gianglt@phutho.gov.vn

13

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh

Phạm Trường Giang

Giám đốc

DĐ: 0912.463.737

giang.phamtruong@sbv.gov.vn

14

Sở Công Thương

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

DĐ: 0913.282.539

hungnm.soct@phutho.gov.vn

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Mạnh

Giám đốc

DĐ: 

manhnv.sogddt@phutho.gov.vn

16

Sở Giao thông Vận tải

Trần Hoài Giang

Giám đốc

 

 giangth@phutho.gov.vn

17

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Thủy Trọng

Giám đốc

CQ: 0210 3854 919

DĐ: 0913 560 947

trongnt.sokhcn@phutho.gov.vn

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trịnh Thế Truyền

Giám đốc

 

truyentt.sokhdt@phutho.gov.vn

19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phạm Thị Thu Hương

Giám đốc

CQ: 02103.555.595

DĐ: 0967.481.888

huongptt.soldtbxh@phutho.gov.vn

20

Sở Ngoại vụ

Dư Văn Quảng

Giám đốc  

CQ: 0210.3595.999

quangptv@gmail.com

21

Sở Nội vụ

Ngô Đức Thịnh

Giám đốc

DĐ: 0989.060.889

thinhnd.sonv@phutho.gov.vn

22

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Minh Tuấn

Giám đốc

CQ: 02103.846283

tuannm.sonn@phutho.gov.vn

23

Sở Tài chính 

Vương Thị Bẩy

Giám đốc

DĐ: 0938 118 899

bayvt@phutho.gov.vn

 

24

Sở Tài nguyên & Môi trường

Phạm Văn Quang

Giám đốc

DĐ: 0989.124.757

quangpv.sotnmt@phutho.gov.vn

25

Sở Tư pháp

Trần Thị Nhung

Giám đốc

CQ: 0210.3846.116

nhungtt.sotuphap@phutho.gov.vn

26

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Đắc Thủy

Giám đốc

DĐ: 0919.231.888

thuynd.sovhtt@phutho.gov.vn

27

Sở Xây dựng

Trần Quang Tuấn

Giám đốc

CQ: 0210.3846.786 

tuantq.soxaydung@phutho.gov.vn

28

Sở Y tế

Nguyễn Huy Ngọc

Giám đốc

DĐ: 0985.179.888

ngocnh.soyte@phutho.gov.vn

29

Thanh tra tỉnh

Hoàng Quang Trung

Chánh Thanh tra

CQ: 0210.384.6317

trunghq.ttr@phutho.gov.vn

30

Tòa án nhân dân tỉnh

Đỗ Ngọc Tuấn

Chánh án

 

 

31

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đỗ Đình Chữ

Viện trưởng

DĐ: 0912.237.748

 

IV. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ

32

UBND thành phố Việt Trì

Nguyễn Ngọc Sơn

Chủ tịch

DĐ: 0912.467.207

 

33

UBND thị xã Phú Thọ

Phạm Xuân Sơn

Chủ tịch

 

34

UBND huyện Cẩm Khê

Cù Xuân Ân

Chủ tịch

 

ancx.ubcamkhe@phutho.gov.vn

35

UBND huyện Đoan Hùng

Khuất Đăng Khoa

Chủ tịch

 

 

36

UBND huyện Hạ Hòa

Nguyễn Việt Dũng

Chủ tịch

DĐ: 0985.656.999

dungnv.ubhahoa@phutho.gov.vn

37

UBND huyện Lâm Thao

Lê Đức Thắng

Chủ tịch

CQ: 02103.825.752

 

38

UBND huyện Phù Ninh

Nguyễn Hữu Nhật

Chủ tịch

CQ: 021038338983

 

39

UBND huyện Tam Nông

Quách Hải Lý

Chủ tịch

 

lyqh.ubtamnong@phutho.gov.vn

40

UBND huyện Thanh Ba

Đỗ Xuân Hoàn

Chủ tịch

DĐ: 0912.790.009

hoandx.ubthanhba@phutho.gov.vn

41

UBND huyện Thanh Sơn

Nguyễn Duy Anh

Chủ tịch

DĐ: 0982.363.153

 anhnd@phutho.gov.vn

42

UBND huyện Thanh Thủy

Dương Quốc Lâm

Chủ tịch 

DĐ: 0983.357.467

 

43

UBND huyện Yên Lập

Bùi Hồng Hoàng

Chủ tịch

DĐ: 0988071666

hoangbh@phutho.gov.vn

44

UBND huyện Tân Sơn

Nguyễn Xuân Toản

Chủ tịch