Chủ nhật, 04/06/2023 02:06 Chủ nhật, 04/06/2023
NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

Hồ Đại Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0913 283 067

 

I

SỞ, BAN, NGÀNH

1

Trịnh Hùng Sơn

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0912 348 449

sonth.stttt@phutho.gov.vn

2

Tạ Ngọc Yến

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

0982 408 973

 

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc Sở Công Thương

0913 282 539

 

4

Trần Hoài Giang

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

0912 206 889

gianggt6899@gmail.com

5

Nguyễn Văn Mạnh  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

0912 243 198

           

manh.sophutho@moet.edu.vn

6

Nguyễn Thủy Trọng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

0912 560 947

trongnt@phutho.gov.vn

7

Trịnh Thế Truyền

Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0936 619 888

truyentt.sokhdt@ phutho.gov.vn

8

Hoàng Công Thắng 

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

0912 595 089

 

9

Dư Văn Quảng

Giám đốc Sở Ngoại vụ

0986 366 969

quangptv@gmail.com

10

Ngô Đức Thịnh

Giám đốc Sở Nội vụ           

0989 060 889

ndthinhbtc@gmail.com

11

Nguyễn Minh Tuấn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0912 219 314

 

12

Đỗ Đình Quyền

Phó Giám đốc Sở Tài chính

0912 000 773

 

13

Phạm Văn Quang

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

0914 773 666

pvquangpt@gmail.com

14

Trần Thị Nhung

Giám đốc Sở Tư pháp

0963 707 688

 

15

Nguyễn Đắc Thủy

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0919.231.888

nguyendacthuy@gmail.com

16

Trần Quang Tuấn

Giám đốc Sở Xây dựng

0912 040 414

 

17

Nguyễn Huy Ngọc

Giám đốc Sở Y tế

0985 179 888

ngocnh.soyte@phutho.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Hanh  

Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

0915 164 777

hanh61281@gmail.com

19

Đào Thị Thu Hằng

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

0947 070 189

           

 

20

Lê Tiến Quân

Phó Trưởng Ban Dân tộc

 0856 469 666

letienquandt@gmail.com

II

UBND HUYỆN, THÀNH, THỊ

21

Nguyễn Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì

0912 467 207

 

22

Phạm Xuân Sơn           

Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ

0983 088 755

sonpx.ubtpviettri@phutho.gov.vn

23

Ngô Quang Ước

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê

0904 358 611

uocnq@phutho.gov.vn

24

Khuất Đăng Khoa

Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng

0972 725 599

khoakd@phutho.gov.vn

25

Nguyễn Việt Dũng

Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa

0985 656 999

dungnv.ubhahoa@phutho.gov.vn

26

Lê Đức Thắng

Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao

0904 256 372

thangld@phutho.gov.vn

27

Quách Hải Lý  

Chủ tịch UBND huyện  Tam Nông

  0912 235 513

dangqh2004@yahoo.com.vn

28

Nguyễn Xuân Toản   

Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn

0915 369 147

toannx.ubtanson@phutho.gov.vn

29

Nguyễn Chí Thành 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba           

0912 643 688

thanhnc.ubthanhba@phutho.gov.vn

30

Nguyễn Duy Anh

Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn

0982 363 153

nguyenduyanh.ubthanhson@phutho.gov.vn

31

Dương Quốc Lâm

Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy

0983 357 467

lamdg@gmail.com

32

Nguyễn Hữu Nhật

Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh

0912 057 113

huunhat05051975@gmail.com

33

Hà Việt Hùng

Chủ tịch UBND huyện Yên Lập

0988 166 459

                       

III

CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRUNG ƯƠNG

34

Phạm Trường Giang

Giám đốc Công an tỉnh

0913 255 387

                       

35

Đỗ Ngọc Tuấn   

           

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ

0912 595 027

 

36

Đỗ Đình Chữ

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

0912 231 748

 

37

Phạm Trường Giang

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ

0912 463 737

giang.phamtruong@sbv.gov.vn

38

Trần Mạnh Hùng

 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

0912 272 458

hungtm01@vst.gov.vn

39

Nguyễn Hiền Minh

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh

0973 333 469

nhminhpt@gso.gov.vn

40

Nguyễn Huy Hồng

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

0935 136 868

nhhong.pth@gdt.gov.vn

41

Nguyễn Tá Tỉnh

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

0912 180 554