Danh sách nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán tính đến ngày 31/12/2021

(Kèm theo Báo cáo số 61/BC-STC ngày 7/4/2022 của Sở Tài chính)

STT

Tên nhà thầu

Số dự án vi phạm

 

TỔNG: 45 NHÀ THẦU

 

1

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hải Đăng

4

2

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội

1

3

Công ty cổ phần tư vấn PCCC Hà Nội

1

4

Công ty TNHH Tiến Đại Phát

1

5

Công ty CP thiết bị Tân Phát

2

6

Trung tâm Công nghệ vi điện tử và Tin học

1

7

Công ty CP VINTESGROUP

1

8

Công ty TNHH thiết bị khoa học SYSTECH

1

9

Công ty cổ phần xây lắp và phát triển cơ sở hạ tầng số 9

1

10

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thành Công

1

11

Công ty cổ phần quốc tế TPL

1

12

Công ty TNHH Hương Quỳnh

2

13

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Lộc

1

14

Công ty TNHH xây dựng Đại Nam

1

15

Công ty TNHH Việt Châu

1

16

Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy và xây dựng Sông Hồng

1

17

Công ty TNHH xây dựng Tân Tiến

1

18

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Cường

1

19

Công ty cổ phần licogi 14

2

20

Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Bình Minh

1

21

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hiền Thảo

1

22

Công ty cổ phần công trình và TM Giao thông Vận tải

1

23

Công ty Tây Bắc – Bộ Quốc Phòng

1

24

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

1

25

Công ty cổ phần xây dựng số I Phú Thọ

1

26

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông (EPC)

1

27

Công ty XD-XNK vật liệu và KTXD

1

28

Công ty cổ phần xây lắp điện nước Phú Thọ

1

29

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Gia

1

30

Công ty cổ phần xây dựng Phú Thọ

1

31

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại VINATECH

1

32

Công ty cổ phần xây dựng Độc Lập

1

33

Công ty cổ phần xây dựng Trường Giang

1

34

Công ty TNHH Phát Đạt

1

35

Công ty cổ phần 36.55

1

36

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Thọ

1

37

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hùng

1

38

Công ty TNHH một thành viên xây dựng Việt Lợi

1

39

Công ty TNHH một thành viên thương mại Hải Hằng

1

40

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Vũ

1

41

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Phúc

1

42

Công ty TNHH ĐTP

1

43

Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Minh Long

1

44

Công ty cổ phần Sông Hồng

2

45

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh Hải

1