Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của các tổ chức/cá nhân tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ Quý III/2021

 

STT

Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên, số công bố của sản phẩm

Ngày công bố sản phẩm

Ngày

 gửi đăng

 

1

Công ty TNHH PALDOVINA

 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ

ĐT:0210 3860 600

Mì ăn liền Koreno - Mì trộn tương đen (dạng gói) Số 10/PDVN/2021

 

25/6/2021

 

 

 

 

 

01/7/2021

2

 

Hộ kinh doanh: Hà Minh Tuấn

Địa chỉ: Khu Lũng Thượng, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0968605 990; 0862 100 792; 0946 050 990

Đá viên tinh khiết Phú Hà, nước uống đóng chai, đóng bình tinh khiết Sương Sen số 01/HMT/2021

22/6/2021

3

Hộ kinh doanh Phan Tuấn Chiến

Địa chỉ: Tổ 2, Khu Hoàng Trung, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0943 117 059

Nước đá thực phẩm Chiến Hữu Số: 01/ HKDCH/ 2021

28/ 6/ 2021

2/7/2021

4

Công ty TNHH một thành viên Thế hệ mới Phú Thọ

 Địa chỉ: Khu 1, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0210 3 774 567

Trà Genmaicha - Tea Genmaicha 20 ct Tin 4/CS( 2852102000), nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 07/ FGCPT/ 2021

01/ 6/ 2021

2/7/2021

Trà Ginseng Peppermint - Infusion Ginseng Peppermint 20 ct Tin 4/CS( 2862202500), nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 08/ FGCPT/ 2021

Trà Lemon Chamomile- Infusion Lemon Chamomile 20 ct Tin 4/CS( 2863102000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 09/ FGCPT/ 2021

Trà Af rican Sunrise-Infusion Af rican Sunrise 20 ct Tin 4/CS( 2868052500), nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 10/ FGCPT/ 2021

Trà Jasmine Dragon Phoenix Pearl-Tea Ja smine Dragon Phoenix Pearl 50 ct Bulk ( 2612903000), nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’

Số 11/ FGCPT/ 2021

Trà Chai-Tea Chai 50 ct Bulk( 2631303000), nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 12/ FGCPT/ 2021

Trà  English Breakfast-Tea English Breakfast 50 ct Bulk( 263160 3000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 13/ FGCPT/ 2021

Trà  Tropical Passion -Tea Tropical Passion 50 ct Bulk( 2644203000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’

Số 14/ FGCPT/ 2021

Trà  Vanilla Ceylon - Tea Vanilla Ceylon 50 ct Bulk  ( 2647053000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 15/ FGCPT/ 2021

Trà  Moroccan Mint- Tea Moroccan  Mint 50 ct Bulk ( 2653303000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 16/ FGCPT/ 2021

Trà Lung Ching Dragonwell- Tealung Ching Dragonwell 50 ct Bulk ( 2657803000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 17/ FGCPT/ 2021

Trà Ginseng Peppermint- Infusion Ginseng Peppermint 50 ct Bulk ( 2662203000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 18/ FGCPT/ 2021

Trà Lemon Chamomile- Infusion- Infusion Lemon Chamomile 50 ct Bulk ( 2663103000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 19/ FGCPT/ 2021

Trà Genmaicha - Tea Genmaicha 50 ct Bulk ( 2652103000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’

Số 20/ FGCPT/ 2021

Trà Pomegranate Blueberry- Tea Pomegranate Blueberry 50 ct Bulk ( 2641053000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 21/ FGCPT/ 2021

Trà Eari Grey- Tea Eari Grey 50 ct Bulk ( 2641403000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’

Số 22/ FGCPT/ 2021

Trà Estate Darjeeling- Tea Estate Darjeeling 50 ct Bulk ( 2621603000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 23/ FGCPT/ 2021

Trà African Sunrise - Infusion African Sunrise 50 ct Bulk ( 2668053000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 24/ FGCPT/ 2021

Trà Apricot Ceylon - Tea Apricot Ceylon 50 ct Bulk ( 2641003000) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 25/ FGCPT/ 2021

Trà English Breakfast - Tea English Breakfast BOP 0.5 Ib Bag ( 2631700200) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 26/ FGCPT/ 2021

Trà Black -Tea Black BOP 0.5 Ib (2632700200) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 27/ FGCPT/ 2021

 

Trà Tropical  Passion-Tea Tropical  Passion BOP  0.5 Ib Bag ( 2644100200) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’Số 28/ FGCPT/ 2021

Trà Vanilla Ceylon-Tea Vanilla Ceylon BOP  0.5 Ib Bag ( 2647000200) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 29/ FGCPT/ 2021

Trà Afirican Sunrise- In fusion Afirican Sunrise  0.5 Ib Bag ( 2668050200) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 30/ FGCPT/ 2021

Trà Moroccan Mint - Tea Moroccan Mint  BOP 0.5 Ib Bag ( 2653000200) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’Số 31/ FGCPT/ 2021

Trà Southern Iced Blend - Tea Southern  Iced  Blend  1. 0 Ib Bag ( 2633800400) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’Số 32/ FGCPT/ 2021

Trà Chai - Tea  Chai 2 Ib Bag (2631300600) nhãn hiệu “ The Coffee bean & Tea leaf’’ Số 33/ FGCPT/ 2021

5

Công ty TNHH PALDOVINA

 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ

ĐT:0210 3860 600

- Mì hải sản cay Koreno premium Số 08/ PDVN/ 2021

- Mì gà hầm Koreno premium Số 11/ PDVN/ 2021

29/ 6 / 2021

06/ 7 / 2021

6

Cơ sở sản xuất Thạch rau câu Gia Bảo Food

 Địa chỉ: Khu Đồng Mười, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

 ĐT: 0979023061

Trân Châu 3Q Juno Jely Số: 01/ GBF/ 2021

01/ 7/ 2021

06/ 7 / 2021

7

Cơ sở sản xuất nước đá Thực phẩm Hồng Thạch- Hộ kinh doanh Phùng Mạnh Thạch

 Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ,Tỉnh Phú Thọ

  ĐT: 0335562831

Nước đá dùng liền Hồng Thạch Số: 01/  HKDTP PMT/ 2021

06/ 5 / 2021

13/ 7 / 2021

8

Hộ kinh doanh H2 CO FFEE

 Địa chỉ: Ki ốt  số  A15 và A16, chợ Thành phố Việt Trì, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0945 415686

Cà phê phin truyền thống H2 Số: 01/ H2COFFEE/2021

08/ 7/ 2021

13/ 7 / 2021

9

Công ty TNHH đầu tư và Thương mại dịch vụ Việt Thắng

 Địa chỉ:  Số 824, Tổ 1, Khu 1, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt,Tỉnh Phú Thọ

ĐT:0942434888

Nước uống đóng bình Green River Số 01/ CTVT / 2021

25/6/2021

19/7/2021

10

Công ty TNHH một thành viên Thế hệ mới Phú Thọ.

Địa chỉ: Khu 1, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. ĐT: 0210 3 774 567

- Trà Thảo mộc thanh nhiệt ( nhãn hiệu Cozy) Số 01/ FGCPT/ 2021

- Thực phẩm bổ xung - Trà tăng lực F5 Số 06/ FGCPT/ 2021

08/ 7/ 2021

19/7/2021

11

Cơ sở sản xuất: kinh doanh nước uống tinh khiết LACOSEVEN

Địa chỉ: Khu Đồng Phong, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh phú Thọ

Điện thoại: 0966809270

Nước uống đóng chai, đóng bình LACOSEVEN Số 01/ CSSXKDNTK LACOSEVEN/ 2021

12/ 7/ 2021

19/7/2021

12

Hộ kinh doanh Lê Thế Trường

Địa chỉ: Khu 11, xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh, Tỉnh phú Thọ. ĐT: 0964563114

Nước đá thực phẩm Dương Thu Hương Số 01/ HKDLTT/ 2021

06/ 5/ 2021

19/7/2021

13

Công ty TNHH PALDOVINA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ

ĐT:0210 3860 600

- Mì cay HWA RAMYUN Số 12/ PDVN/ 2021

- Mì cay hải sản Số 13/ PDVN/ 2021

29/ 6 / 2021

21/ 7 /2021

14

Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Huy

Địa chỉ: Khu Văn Phú 4, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0985106 769

- Nước uống tinh khiết DH Aqua Alpha Số 01/ HKDNXH/ 2021

- Nước đá thực phẩm  DH Aqua Alpha Số 02/HKDNXH/ 2021

02/ 7/ 2021

21/ 7 /2021

15

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thơm

Địa chỉ: Khu Văn Tiến 3, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0977 203 941

- Bánh mì Hồng Phúc nhân vị lá dứa Số 01/ HKD NVT / 2021

- Bánh mì Hồng Phúc nhân vị bơ sữa Số 02/ HKD NVT / 2021

- Bánh mì Hồng Phúc nhân vị sữa dừa Số 03/ HKD NVT / 2021

- Bánh mì Hồng Phúc nhân vị Sôcôla Số 04/ HKD NVT / 2021

- Bánh mì Hồng Phúc nhân vị cốm Số 05/ HKD NVT /2021

- Bánh mì Hồng Phúc nhân khoai môn Số 06/ HKD NVT / 2021

15/ 7/2021

02/8/2021

16

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Mường Cúc

 Địa chỉ: Làng còn , Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh phú Thọ

ĐT: 0838355589

Đặc sản rượu ngô Mường cúc 24,5% V±1 Số 01/ HTXNN&DVMC/2021

06/5/2021

02/8/2021

17

Hộ kinh doanh Phạm Hồng Cảnh

Địa chỉ: Khu 6, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0962 746612

- Bánh nướng nhân đậu xanh Cảnh Anh Số 01/ HKD PHC / 2021

 - Bánh nướng nhân thập cẩm Cảnh Anh  Số 02/ HKD PHC / 2021

29/7/2021

02/8/2021

18

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hùng Xuân

 Địa chỉ: Khu1, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Tỉnh phú Thọ

ĐT: 0968138361

 Đặc sản dừa dầm Số 01/CTTNHHTMSXHX/2021

29/ 7/2021

02/8/2021

19

Hộ kinh doanh Hoàng Đình Hùng

 Địa chỉ: Khu 6, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0962 746612

- Bánh nướng nhân đậu xanh Số 01/ HKDHĐH / 2021

- Bánh nướng nhân thập cẩm Số 02/ HKDHĐH / 2021

29/7/2021

02/8/2021

20

CÔNG TY CỔ PHẦN HOLY- H GROUP

Địa chỉ: Khu 8, Xã Tạ Xá. Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0356545393

TRÀ DIỆP CÁ HOLY Số: 01/ HOLY-H/ 2021

26/6/2021

02/8/2021

21

Viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển

Địa chỉ: Tầng 12, Trường Đại học Hùng Vương, Đường Nguyễn Tất Thành , Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0948 331 966

 

Nước uống thảo mộc Sily marin Milk Thistle GOLD Số 01/ INARD/2021

23/7/2021

3/8/2021

22

Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hồng Hà

Địa chỉ: Khu 1. Phường  Vân Phú ,Thành Phố Việt Trì, Tỉnh phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 02103847013

BIA HANEW Số: 01- 2021/ HHA

                             

20/7/ 2021

5/8/2021

23

HỘ KINH DOANH MIO MILK TEA AND COFFEE

 Địa chỉ: Ki ốt số 01và 02 ,  Trung tâm Thương mại Happyland, Đường Hà Liếu, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ ( thuê ki ốt của Công ty cổ phần Happyland)

 ĐT: 0936229666

- Cà phê ROBUSTA HONEY Số 01/ MIO/ 2021

- Cà phê  ESPRESSO BLEND AI Số 02/ MIO/ 2021

01/7/2021

5/8/2021

24

Hợp tác xã thực phẩm xanh

 Địa chỉ: Khu 13, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao,Tỉnh Phú Thọ

ĐT:0911344888

- Mì bí đỏ Số 01/ HTXTPX / 2021

- Mì cải bó xôi Số: 02/ HTXTPX/ 2021

- Mì gạo trắng Số: 03/ HTXTPX/ 2021

- Mì hoa thiên lý Số: 04/HTXTPX/ 2021

- Mì nghệ Số: 05/ HTXTPX/ 2021

- Mì rau ngót số: 06/ HTXTPX/ 2021

11/ 8 / 2021

19/ 8 / 2021

25

Hộ kinh doanh Khanh Ngọc

 Địa chỉ: Tại nhà riêng, khu 9, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba,Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0966045816

- Nước uống đóng bình, đóng chai Five Star Số 01/ HKDKN / 2021

- Đá viên tinh khiết Khanh Ngọc số 02/ HKDKN / 2021

14/ 7 / 2021

20/ 8 / 2021

26

Công ty TNHH  một thành viên Hoa Lúa

 Địa chỉ: Khu 8, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao,Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0913 907177

- Tương cổ Đất Tổ HOLUSA Số 01/HLPT/ 2021

- Nước cốt tương HOLUSA Số 01/HLPT/ 2021

 

16/2/2021

27/8/2021

27

Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Phượng

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0987 448 726

- Nem sợi Liên Phượng Số:01/ TCLP/ 2021

- Thịt chua Liên Phượng Số:02/ TCLP/ 2021

17/ 8/ 2021

27/8/2021

28

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hồng Chi Foods

Địa chỉ: Khu Tân Thành,Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0962 785 666

- Nem sợi Số: 01/ HCF/ 2021

- Thịt chua bì gòn Số: 02/ HCF/ 2021

- Thịt chua tỏi ớt Số: 03/ HCF/ 2021

20/7/ 2021

27/8/2021

29

Công ty chè Phú Đa

 Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 02103 873 536; 0210 3873 703

- Chè đen loại Pekoe Số: 01/ CTCPĐ/ 2021

- Chè đen loại P Số: 02/ CTCPĐ/ 2021

 - Chè đen loại FBOP Số: 03/ CTCPĐ/ 2021

- Chè đen loại PS Số: 04/ CTCPĐ/ 2021

- Chè đen loại BPS Số: 05/ CTCPĐ/ 2021

- Chè đen loại F Số: 06/ CTCPĐ/ 2021

 - Chè đen loại D Số: 07/ CTCPĐ/ 2021

- Chè xanh loại Pekoe Số: 08/ CTCPĐ/ 2021

- Chè xanh loại móc câu ( OP xanh) Số: 09/ CTCPĐ/ 2021

25/ 8/ 2021

31/ 8 /2021

30

Hợp tác xã Chè Cẩm Mỹ

Địa chỉ: Khu Tế, Xã Tất Thắng , Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0984 977 084

- Chè móc câu đặc biệt số 01/CBCL- CM/ 2021

- Chè xanh móc câu Số 02/CBCL- CM/ 2021

28/ 8/ 2021

31/ 8/ 2021

31

Công ty  cổ phần sản xuất và Thương mại Trường Foods

 Địa chỉ: Khu Ba Mỏ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0968875666

- Cá thính Trường Foods số: 03/ TRƯỜNG FOODS/ 2021

- Nem sợi Trường Foods số: 04/ TRƯỜNG FOODS/ 2021

- Thịt chua ống nứa Trường Foods số: 05/ TRƯỜNG FOODS/ 2021

- Thịt muối Trường Foods số: 06/ TRƯỜNG FOODS/ 2021

- Thịt chua sạch Trường Foods Vị truyền thống số: 07/ TRƯỜNG FOODS/ 2021

- Thịt chua sạch Trường Foods Vị tỏi ớt số: 08/ TRƯỜNG FOODS/ 2021

01/ 1/ 2021

08/ 9 /2021

32

Cơ sở sản xuất thịt chua Liên Phượng

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0987 448 726

- Nem sợi Liên Phượng Số: 01/ TCLP/ 2021

- Thịt chua Liên Phượng Số: 02/ TCLP/ 2021

16/ 8/ 2021

08/ 9 /2021

33

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG -VTNN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu 1, Phường Vân Phú , Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT:0210 3970404

Dưa lưới Nhật Số 01/CBSPDL/ 2021

02/ 8/ 2021

08/ 9/ 2021

34

Hợp tác xã chè Thành Nam

 Địa chỉ: Khu Bãi Tần,Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0369136368

- Chè hoa nhài Thành Nam chất lượng cao Số 01: TNPT/ 2021

- Chè tôm nõn Thành Nam chất lượng cao Số 02: TNPT/ 2021

27/ 8/ 2021

08/ 9/ 2021

         

35

Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Phú Thịnh

 Địa chỉ: Khu 10, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh phú Thọ

ĐT: 0971 396088

- Chè xanh đặc sản Phú Hộ Số: 01/ HTXSXCBCPT/ 2021

- Chè xanh Phú Hộ Số: 02/ HTXSXCBCPT/ 2021

20/ 1/ 2021

08/ 9/ 2021

36

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ HỆ MỚI PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu 1, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

 ĐT: 0210 3774567

Trà Moroccan Mint - Tea Moroccan Mint 20ct Tin 4/ CS ( 2853302000), nhãn hiệu ‘‘The Coffee bean & Tea leaf” Số: 34/ FGCPT/ 2021

16/8/2021

08/9/2021

37

Hộ kinh doanh cá thính Bà Quy

Địa chỉ:  Khu Đồng Cạn, Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0975 752 010

 

- Cá thính Bà Quy Số 01/ HKDCTBQ/ 2021

- Rau sắn Bà Quy Số 02/ HKDCTBQ/ 2021

01/ 7/ 2021

10/ 9 / 2021

38

Công ty TNHH PALDOVINA

 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT:0210 3860 600

 

Mì ăn liền Koreno - Mì trộn tương đen cay( dạng gói) Số 16/ PDVN/ 2021

07/ 9 / 2021

16/ 9 / 2021

39

Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô

 Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0984057684

Mì phở Hùng Lô loại đặc biệt Số : 03/ HTXMGHL/2020

01/ 12/ 2020

16/ 9/ 2021

40

Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và chế biến nông sản Liên Gia Trang

 Địa chỉ: Khu 3, Xã Thuỵ Liễu, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0984984328

Rau sắn muối chua Liên Gia Trang số: 01/ HTXLGT/2021

01/ 9/ 2021

16/ 9/ 2021

41

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Địa chỉ: 25- 27 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 84-24.38632041

- Kẹo sữa chua phủ sôcôla Số: 101/ HHC/2021

- Kẹo Jelly hương táo Số: 103/ HH/2021

- Kẹo Jelly hương nho Số: 104/ HH/2021

- Bánh kem marshmallow phủ sôcôla Longpie hương cốm Số: 105/ HHC/2021

- Bánh kem marshmallow phủ sôcôla Longpie hương dâu

- Số: 106/ HHC/2021

28/8/ 2021

22/ 9/ 2021

42

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Địa chỉ: Phố Sông Thao, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 02103 848 717

TINH BỘT NGÔ( MAIZE STARCH)

Số: NL-01/ Miwon/ 2021

16/ 9/ 2021

22/ 9/ 2021

32

Công ty TNHH sản xuất thực phẩm  Việt

Địa chỉ: Khu 11, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 3780 567

- Nước ngọt vị chanh leo Số: 20/ CTTPV/ 2021

- Nước ngọt vị đào Số: 21/ CTTPV/ 2021

28/ 8/ 2021

22/ 9/ 2021

33

Viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển

 Địa chỉ: Tầng 12, Trường Đại học Hùng Vương, Đường Nguyễn Tất Thành , Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0986361763

Trà túi lọc Sily marin Milk Thistle PLUS  Số 02/ INARD/ 2021

   22/ 9 / 2021

27/ 9 / 2021

34

Viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển- Trường Đại học Hùng Vương

 Địa chỉ: Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐT: 0976677335

- Trà búp Đàn hương Số 01/ HVU- INARD / 2021

- Trà HV Đàn hương  Số 02/ HVU- INARD / 2021

   22/ 9 / 2021

27/ 9 / 2021