ĐẤT ĐÔ THỊ

Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Thanh Ba (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

 

STT

DIỄN GIẢI

BẢNG GIÁ

ĐVT: Đồng/m2

I

Đất ở tại đô thị

 

 

Khu vực nội thị thị trấn Thanh Ba

 

1

Đường tỉnh 314 từ cổng xí nghiệp chè đến hết nhà ông Tiến (Đường rẽ Yên Nội).

 

 

Đoạn từ cổng XN chè đến cổng trường TC Cơ điện

800,000

 

Từ giáp trường TC Cơ điện đến hết nhà ông Nhân bán đồ điện

1,000,000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Nhân đến hết nhà ông Tiến (Đường rẽ Yên Nội).

1,500,000

2

Đường từ ngã 3 Đào Giã đến cổng XN Chè Phú Thọ.

500,000

3

Đường từ ngã 3 Đồng Xuân đến hết cầu trường chuyên.

600,000

4

Đường từ nhà ông Tiến (đường rẽ Yên Nội) đến cầu Rượu.

500,000

5

Đường từ ngã 3 Đào Giã đến Chân Mộng đường tỉnh 314B – 312 cũ.

 

 

Đoạn từ ngã 3 Đào Giã đến hết nhà ông Hội (Tài chính).

500,000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Hội đến cổng Trung tâm GD thường xuyên.

240,000

 

Đoạn từ cổng trung tâm GDTX đến hết khu vực thị trấn.

180,000

6

Đường từ ngã 3 Đào Giã đi Phú Thọ đường tỉnh 314 (hết khu vực thị trấn).

500,000

7

Đường bê tông từ cổng XN Chè – Xi măng - đến cây xăng.

150,000

8

Đường tránh nội thị từ cầu Văng đến cây Xăng (Đồng Xuân).

 

 

Đoạn từ cầu Văng đến hết nhà ông Tám (khu 4 – TT).

300,000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Tám khu 4 – TT đến hết cổng trường cấp 2 (Đồng Xuân).

200,000

 

Đoạn từ giáp cổng trường cấp 2 đến hết cây xăng (đường tỉnh 314).

300,000

9

Đường từ ngã 3 Đào Giã đi Hố Nụ.

 

 

Đoạn từ ngã 3 Đào Giã đến cầu Bạch.

100,000

 

Đoạn từ cầu Bạch đến hết khu vực thị trấn.

60,000

10

Đường từ nhà bà Yến (chè) đến cổng huyện uỷ.

70,000

11

Đất vành đai chợ.

250,000

12

Đất 2 bên đường tuyến từ nhà ông Tiến (thương binh) đi Yên Nội.

 

 

Đoạn từ nhà ông Tiến đến chân dốc (đường rẽ vào nhà ông Tặng Chè).

300,000

 

Đoạn từ chân dốc (đường rẽ) đến hết ranh giới TT.

60,000

13

Đất 2 bên đường liên thôn còn lại trong khu vực TT Thanh Ba.

50,000

14

Đất các khu vực còn lại trong TT Thanh Ba.

30,000

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

IV