Đất đô thị

Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Tam Nông (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

 

II

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

BẢNG GIÁ

ĐVT: Đồng/m2

 

THỊ TRẤN HƯNG HOÁ

 

1

Đất một bên đường 32A (phía trái) từ địa giới hành chính Dậu Dương - Hưng Hoá đến giáp đất nhà ông Sinh. (Đổi tên)

    1,000,000

2

Đất hai bên đường 32A từ đất nhà ông Sinh đến giáp đất nhà ông Tiến. (Tách đoạn)

    1,000,000

3

Đất một bên đường (phía trái) từ đất nhà ông Tiến đến địa giới Hưng Hoá - Hương Nộn. (Tách đoạn).

    1,000,000

4

Đất hai bên đường tỉnh 316B từ điểm đấu với quốc lộ 32A đến hết trường THCS Hưng Hoá.

       800,000

5

Đất hai bên đường tỉnh 316B từ giáp  trường THCS Hưng Hoá đến hết đất viện Kiểm sát.

       750,000

6

Đất hai bên đường tỉnh 316B từ  giáp đất Viện kiểm sát đến địa giới huyện Tam Nông- Thanh Thuỷ.

       600,000

7

 Đất hai bên đường từ điểm nối với đường nhựa đi UBND xã Dậu Dương qua cổng chợ đến UBND thị trấn Hưng Hoá (đường cấp phối và bê tông).  (Đổi tên)

       400,000

8

Khu dân cư nội thị không qua các trục đường trên.

       300,000

9

Khu dân cư còn lại.

       200,000

III

 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

IV

Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực,

 

 

 

 

 

Phụ lục các xã (20 xã)

 

 

Trong đó:

 

1

Xã Trung du gồm: 3 xã

 

 

Vực Trường, Hồng Đà, Tam Cường.

 

2

Các xã miền núi gồm: 17 xã

 

 

Dị Nậu, Thọ Văn, Tề lễ, Quang Húc, Xuân Quang, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Văn Lương, Thanh Uyên, Hiền Quan, Hương Nha, Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô và Thị trấn Hưng Hoá.