Đất đô thị

Bảng giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Lâm Thao (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

 

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

BẢNG GIÁ

ĐVT: Đồng/m2

 

Khu vực thị trấn Lâm Thao

 

1

Đất hai bên đường tránh QL 32C từ nhà ông Đình Phiên đến Cầu Trắng

900.000

2

Đất hai bên đường tránh ĐT 324 từ Sơn Vy đến tiếp giáp QL 32C

900.000

3

Đất hai bên đường từ nhà Duy Hiểu đến giáp đê tả Sông Hồng, đường tỉnh 320

400.000

4

Đất hai bên đường tù nhà ông Đình Phiên QL 32C đến giáp địa phận xã Sơn Vy+khu vực chợ TT Lâm Thao.

500.000

 

Đất hai bên đường từ TTGDTX đến tiếp giáp đường tỉnh 324

600.000

5

Đất hai bên đường nội thị từ nhà ông Đình Phiên đến nhà ông Phùng TT Lâm Thao.

1.200.000

6

Đất hai bên đường từ trụ sở UBND huyện đến Kho Thuỳ Nhật (cũ)

700.000

7

Đất hai bên đường từ Đảo tròn với hết trường THCS Lâm Thao

700.000

8

Đất hai bên đường liên thôn + đường bê tông rông từ 3m trở lê

180.000

9

Đất hai bên đường khác còn lại

150.000

10

Đất khu dân cư còn lại.

100.000

 

Khu vực thị trấn Hùng Sơn

 

1

Đất hai bên đườngnối với Quốc lộ 32C vào chợ và bao quanh chợ khu công nhận super

500.000

2

Đất hai bên đường trong khu công nhân super và khu vực Trường công nhân Hoá.

300.000

3

Đất hai bên đường liên thôn

150.000

4

Đất các khu dân cư còn lại

100.000

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80 % giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

IV

Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

 

DANH SÁCH CÁC THỊ TRẤN, XÃ

1. Thị trấn (2)Thị trấn Lâm Thao, Thị trấn Hùng sơn

2. Xã Đồng bằng (10):

Cao Xá, Vĩnh Lại; Kinh Kệ; Tứ Xã; Sơn Vy; Sơn Dương; Hợp Hải; Thạch Sơn; Xuân huy; Bản Nguyên.

3. Xã Miền núi (2): Tiên Kiên; Xuân Lũng