Đất nông thôn

Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Phù Ninh (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

 

STT

DIỄN GIẢI

BẢNG GIÁ

ĐVT:Đồng/m2

I

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

 

A

 Đất khu dân cư các xã Trung du: (Gồm 3 xã có phụ lục đính kèm )

 

1

 Đất thuộc trung tâm các xã, khu vực chợ.

        70,000

2

Đất hai bên đường liên thôn, (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực trung tâm đông dân cư.

        60,000

3

Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) còn lại.

        50,000

4

Đất các khu vực dân cư còn lại của các xã.

        15,000

B

Đất khu dân cư các xã miền núi: (Gồm 15 xã có phụ lục đính kèm)

 

1

Đất khu trung tâm các xã, khu vực chợ.

        60,000

2

 Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực Trung tâm đông dân cư ở.

        40,000

3

 Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) còn lại.

        30,000

4

 Đất các khu dân cư còn lại của các xã.

        15,000

 

ĐƯỜNG QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH

 

 

 Khu ngã ba Đền Hùng và Quốc lộ II

 

 

Đường 323B (309 cũ)

 

1

 Đất hai bên đường từ đường rẽ vào khu tái định cư số 1 giáp tường rào KCN Đồng Lạng đến hạt giao thông số 6

   1,320,000

2

 Đất hai bên đường, đoạn từ Hạt Giao thông số 6 đến Cầu Móc (Đường rẽ vào UBND xã Phù Ninh)

   1,100,000

3

 Đất hai bên đường, đoạn từ Cầu Móc đến ngã ba Then và đến đỉnh dốc cao Phù Ninh hết nhà ông Phạm Huy Toàn.

   1,080,000

4

 Đất hai bên đường, đoạn từ dốc cao Phù Ninh (Nhà ông Toàn) đến hết cầu Lầm

   1,000,000

5

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ giáp địa giới TT Phong Châu đến hết nhà ông Sự Điển (Công an Phú Lộc)

      900,000

6

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ giáp nhà ông Sự đến hết nhà ông Quýnh

      650,000

7

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ giáp nhà ông Quýnh đến hết bưu điện Phú Lộc

      960,000

8

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ giáp bưu điện xã Phú Lộc đến hết địa phận xã Phú Lộc

      420,000

9

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ Cầu Quan đến hết nhà ông Bảy Đậu.

      350,000

10

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ giáp nhà ông Bảy Đậu đến đỉnh dốc Bò Cày (Lương thực cũ thuộc xã Trạm Thản)

      300,000

11

 Đất hai bên đường Quốc Lộ II từ dốc Bò Cày (Lương thực cũ xã Trạm Thản) đến cách ngã ba Trạm Thản 100m.

      250,000

12

 Đất hai bên đường cách ngã ba Trạm Thản 100m về phía đi Việt Trì và 100m đi phía Đoan Hùng.

      300,000

13

 Đoạn cách từ ngã ba Trạm Thản 100m đến cầu Trót đi Đoan Hùng.

      200,000

14

 Đoạn còn lại từ Cầu Trót đến Chân Mộng Đoan Hùng.

      150,000

 

 ĐƯỜNG TỈNH

 

A

 Đường 325B ( Từ ngã ba Phù Lỗ đi Tiên Kiên Lâm Thao) (310 cũ)

 

1