Đất nông thôn

Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Tam Nông (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

 

STT

DIỄN GIẢI

BẢNG GIÁ

ĐVT: Đồng/m2

I

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

 

 

ĐƯỜNG QUỐC LỘ

 

A

Đường 32A (từ đầu cầu Trung Hà đi địa giới Tam Nông- Thanh Sơn).

 

1

Đất một bên đường (phía trái) QL 32A từ đầu cầu Trung Hà đến  địa giới hành chính Thượng Nông - Dậu Dương.  (Đổi tên)

       600,000

2

Đất một bên đường (phía trái) từ địa giới hành chính Thượng Nông - Dậu Dương đến địa giới hành chính Dậu Dương - Hưng Hoá  (Đổi tên)

       600,000

3

Đất một bên đường 32A (phía trái) từ địa giới Hưng Hoá - Hương Nộn đến điểm tiếp giáp với đường huyện số 3 đi Thọ Văn - Dị Nậu. (Đổi tên)

       700,000

4

Đất một bên đường 32A (phía trái) từ điểm tiếp giáp với đường huyện số 3 đến đầu đê Tam Thanh. (Đổi tên).

       700,000

5

Đất hai bên đường từ đầu đê Tam Thanh đến đường đi khu 3 giáp Trạm thuỷ nông.

       750,000

6

Đất hai bên đường 32A từ đường đi khu 3 đến đường đi rẽ vào XN gạch Tuy Nen.

       900,000

7

Đất hai bên đường 32A từ đường rẽ XN gạch Tuy nen đến địa giới xã Hương Nộn - Cổ Tiết.

    1,000,000

8

Đất hai bên đường 32A từ địa giới Hương Nộn - Cổ Tiết đến đường rẽ vào Trạm điện trung gian.

    1,080,000

9

Đất hai bên đường 32A từ đường rẽ vào Trạm điện trung gian đến đường rẽ vào xóm Đức Phong ( nhà ông Quân). (Đổi tên)

       700,000

10

Đất hai bên đường 32A từ đường rẽ vào xóm Đức Phong (nhà ông Quân) đến qua ngã tư Cổ Tiết 150m. (Đổi tên)

       700,000

11

Đất hai bên đường 32A từ  qua ngã tư Cổ Tiết 150m đến chân dốc Sở ( đường rẽ vào đầm Chòm ).

       700,000

12

Đất hai bên đường 32A từ chân dốc Sở đến suối 1.

       400,000

13

Đất hai bên đường 32A từ suối 1 đến qua đường huyện số 5 (đường tránh lũ 100m)                      (Tách đoạn)

       150,000

14

 Đất hai bên đường 32A từ qua đường số 5 ( đường tránh lũ) 100m đến địa giới hành chính Phương Thịnh - Tê Lễ.

       100,000

15

Đất hai bên đường 32A từ  địa giới hành chính xã Phương Thịnh - Tề Lễ giáp địa phận huyện Thanh Sơn.

       300,000

B

Hai bên quốc lộ 32C ( ừ ngã tư Cổ Tiết đi cầu Tứ Mỹ).

 

1

Đất hai bên đường QL 32C từ ngã tư Cổ Tiết đến đường rẽ vào xóm Rừng  xã Cổ Tiết.

       900,000

2

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ vào xóm Rừng đến đường rẽ vào Trạm y tế xã Cổ Tiết.              (Đổi tên)

       900,000

3

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ vào trạm y tế Cổ Tiết đến đường rẽ vào khu Lưu niệm Bác Hồ.

       600,000

4

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ vào khu Lưu niệm Bác Hồ đến giáp sân vận động Tiểu đoàn 17.

       450,000

5

Đất hai bên đường QL 32C từ giáp sân vận động Tiểu đoàn 17 đến đường rẽ đi Xuân Quang.

       300,000

6

 Đất hai bên đuờng QL32C từ đường rẽ Xuân quang đến hết đất bà Liêm

       200,000

7

 Đất hai bên đường QL32C từ giáp nhà bà Liêm đến hết nhà ông Tờ

       300,000

8

 Đất hai bên đường QL32C từ giáp nhà ông Tờ đến cầu Tứ Mỹ

       200,000

 

ĐƯỜNG TỈNH:

 

A

 Đường tỉnh 315 (ngã tư  Cổ Tiết đến bến phà Ngọc Tháp)

 

1

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ ngã tư Cổ Tiết đến qua ngã tư  Cổ Tiết 100m.

       900,000

2

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ qua ngã tư  Cổ Tiết 100m đến đường rẽ vào đầu làng Danh Hựu.

       750,000