Đẩy mạnh cải cách hành chính: Đòn bẩy để thu hút đầu tư

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong quản lý điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá trong CCHC. Đặc biệt đã tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, cấp phép xây dựng, tài chính, chứng thực…; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đưa Phú Thọ dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Nhờ thực hiện quy trình “4 tại chỗ”, việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện

Điểm sáng trong CCHC

Được thành lập từ năm 2018, đến nay Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng yêu cầu là bộ phận một cửa hiện đại cấp tỉnh, trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu của tỉnh trong công tác CCHC để thu hút đầu tư. Năm 2021, Trung tâm tiếp nhận 455.998 hồ sơ, đã giải quyết 448.982 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn và trước hạn là 448.892 hồ sơ, đạt 99,99%.

Có mặt tại Trung tâm từ đầu giờ sáng để làm thủ tục thành lập mới doanh nghiệp qua mạng điện tử, anh Nguyễn Đức Thịnh, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì cho biết: “Đến giải quyết TTHC tại đây tôi rất yên tâm vì mọi thông tin đều được công khai, minh bạch và giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi để tôi được thực hiện quyền kinh doanh của mình một cách sớm nhất”.

“Từ tháng 7/2021, Trung tâm thực hiện thí điểm quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC, tức là đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả TTHC ngay tại Trung tâm theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng TTHC cụ thể. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hoá hồ sơ và kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử. Qua đó nhằm giải quyết các TTHC nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí, thời gian; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình giải quyết TTHC để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu. Đây được xem là bước đột phá trong thực hiện CCHC, thể hiện quyết tâm của tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại” - Ông Nguyễn Xuân Long - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết.

Cũng là một trong những điểm sáng của tỉnh trong công tác CCHC, năm 2020 huyện Tam Nông có chỉ số CCHC đứng thứ 1/13 huyện, thành, thị. Năm 2021, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện đạt trên 47%; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến cấp xã đạt 24,32%.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại huyện Tam Nông hướng dẫn công dân thực hiện các TTHC trên môi trường mạng

Ông Nguyễn Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Tam Nông cho biết: Thời gian qua, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Với phương châm đổi mới tư duy từ nền “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, huyện đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần làm việc và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là đối với cán bộ tại bộ phận “một cửa”, “một cửa hiện đại” cấp huyện, cấp xã. Qua đó góp phần tạo đột phá trong cải cách TTHC; giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhờ đó, trong năm 2021 toàn huyện có 16 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 39,65 tỷ đồng; thu hút 5 dự án đầu tư tư nhân với tổng vốn đăng ký 13 tỷ đồng. Nhiều dự án quan trọng đang triển khai thực hiện như: Mở rộng Khu công nghiệp Trung Hà; Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông; Nhà thi đấu đa năng huyện Tam Nông…

Quyết tâm tạo đột phá

Xác định công tác CCHC là một trong những yếu tố quyết định, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã dồn tâm sức, quyết tâm tạo đột phá trong CCHC nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Từ đó góp phần nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Với quyết tâm đó, hàng loạt chủ trương, biện pháp CCHC đã được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đầy đủ 6 nhiệm vụ, 10 mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và hoàn thành 30/30 nhiệm vụ CCHC nhà nước của tỉnh năm 2021.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đội ngũ biên chế… Trong năm 2021, trên cơ sở quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm do UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống các cơ quan nhà nước theo đúng quy định, đảm bảo đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Hiện 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy với 5.016 chữ ký số chuyên dùng được cấp; 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 225/225 xã, phường, thị trấn đã mở tài khoản thanh toán trực tuyến.

Đặc biệt, để nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC, tỉnh chỉ đạo niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; đồng thời thường xuyên rà soát, đăng tải các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã vào cuộc khẩn trương, chủ động rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Đến nay, 100% TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối liên thông Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 1.954 TTHC được cung cấp.

Không chỉ công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC nhằm phát hiện những TTHC không cần thiết, không hợp lý gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Khai thác tối đa hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội nhằm tăng tính tương tác với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động kiểm tra công tác CCHC nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của từng công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ CCHC; tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với các cấp chính quyền.

Ông Nguyễn Ngọc Hanh - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho rằng, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của tỉnh, song năm 2021 vẫn được đánh giá là năm thành công của tỉnh trong hoạt động CCHC, thu hút đầu tư. Chính sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, sự đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình từ phía tỉnh là động lực để ngày càng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như FLC, Sông Hồng Thủ Đô, T&T… vào đầu tư và triển khai nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh.

Năm 2022, CCHC tiếp tục được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Do vậy, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về CCHC, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thực sự hiệu quả, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.

Thanh Hòa - Thu Hương