Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 05/5/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo về một số vấn đề nổi lên gần đây trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chủ trương xây dựng Đề án nhập khẩu, sản xuất vaccine, tổ chức tiêm vaccine và bố trí, huy động nguồn lực để thực hiện; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); về đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển tốt, tích cực, xu hướng phục hồi kinh tế đạt được những kết quả quan trọng cả về kinh tế vĩ mô, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư… Trong đó, việc thu ngân sách dù khó khăn nhưng đã được trên 40%; lạm phát tiếp tục được kiểm soát và có kết quả tốt nhất kể từ năm 2016 đến nay; lĩnh vực an sinh, xã hội, đời sống người dân cơ bản ổn định và có chiều hướng được cải thiện; công tác khắc phục hậu quả bão lũ từ năm 2020 được thực hiện tốt. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, nhất là ưu tiên tập trung tháo gỡ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong tình hình hiện nay.

Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí trong công tác quản lý nhà nước để tăng cường phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm: các cơ quan thuộc Chính phủ cần tập trung hơn vào quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát; các bộ ngành phối hợp với nhau để tháo gỡ cơ chế, chính sách về phân cấp, phần quyền, kiểm tra, giám sát.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đời sống người dân; tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, nguồn lực cho phát triển đất nước; thực hiện quyết liệt các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công, không để tồn đọng, vừa đảm bảo tiến bộ, vừa chất lượng, chống tiêu cực, lãng phí, tham ô, tham nhũng.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và của quốc gia, dân tộc tự giác thực hiện nghiêm các quy định của các cấp có thẩm quyền về phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch COVID-19. Liên quan đến Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thủ tướng lưu ý phải xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí để được hỗ trợ, sau đó thảo luận, công bố công khai để áp dụng, không để tình trạng trục lợi, tham nhũng.

Về dự thảo chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần chung là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII nhưng phải linh hoạt, căn cứ thực tiễn để điều chỉnh cho phù hợp; từ đó chương trình, kế hoạch triển khai. Tinh thần chung là tăng cường quản lý nhà nước; trong đó tập trung và xây dựng chiến lược, kế hoạch, thể chế, cơ chế chính sách ưu tiên; thiết kế các công cụ về kiểm tra, giám sát.

Về xây dựng pháp luật, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét; Chính phủ cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 20/5/2021.

Thủ tướng yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thuận lợi cho người dân, học sinh.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải coi trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về công tác cán bộ; tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nguồn: noichinh.vn