Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính

PhuthoPortal - Bên cạnh các nội dung cốt yếu để thực hiện cải cách thủ tục hành chính như rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tối ưu hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính thì một nội dung cũng góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đó là phương thức, cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân đăng ký trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Lệ Thủy)

Hiện nay, để sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng và sự lựa chọn phù hợp với điều kiện khác nhau của mỗi người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính đang được thực hiện qua ba phương thức, đó là trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính. Trong đó, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện thông qua doanh nghiệp bưu chính công ích, giúp tổ chức, cá nhân không cần phải đến trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để gửi hồ sơ hoặc nhận kết quả; việc thực hiện thủ tục hành chính qua phương thức này cũng đặc biệt hữu hiệu đối với các thủ tục hành chính chưa cho phép thực hiện trực tuyến hoặc thủ tục bắt buộc phải có hồ sơ giấy khi giải quyết hoặc hồ sơ có tính đặc thù, việc số hoá còn khó khăn hoặc dữ liệu điện tử còn chưa thống nhất, liên thông và chia sẻ giữa các cơ quan chức năng. Hiện nay, Nhà nước chỉ định Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPost (trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Phú Thọ) là đơn vị cung ứng dịch vụ; mức cước phí và chính sách miễn, giảm giá cước đối với các đối tượng chính sách do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Nhân viên Bưu điện tỉnh phân loại hồ sơ thủ tục hành chính gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước

Tại tỉnh Phú Thọ, rà soát, thống kê thời điểm đầu năm 2021 cho thấy: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đạt rất thấp: hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua bưu chính công ích ở các sở, ban, ngành chủ yếu tập trung tại một số đơn vị như Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các sở, ban, ngành khác có đơn vị chưa phát sinh hồ sơ giải quyết qua bưu chính công ích. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích của UBND cấp huyện mới đạt 1,78%; UBND cấp xã chưa phát sinh hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đối với tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 đến nay cho thấy, tiêu chí “Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích” và “Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích” đạt yêu cầu nhưng kết quả thực hiện có xu hướng giảm; tiêu chí “Tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích” đa số các năm không đạt yêu cầu.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1785/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn, Bưu điện tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, việc triển khai thực hiện đã có kết quả bước đầu tích cực. Hầu hết các sở, ban, ngành đã phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% các huyện, thành, thị quan tâm triển khai và có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, có các huyện số lượng hồ sơ phát sinh lớn, thường xuyên như Tân Sơn, Thanh Ba, Hạ Hoà, Lâm Thao, Việt Trì (tập trung nhiều đối với thủ tục về đất đai, đăng ký hộ kinh doanh). Đặc biệt, thành phố Việt Trì sau khi chỉ đạo quyết liệt, số hồ sơ thủ tục thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tăng đột biến (từ vài chục hồ sơ một tháng đã tăng lên hàng nghìn hồ sơ một tháng, như tháng 10/2021 tiếp nhận 84 hồ sơ thì tháng 11/2021 tiếp nhận 1.151 hồ sơ, tháng 12/2021 tiếp nhận 2.253 hồ sơ và chủ yếu là ở lĩnh vực đất đai); cấp xã cũng bắt đầu đã có phát sinh hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, như các xã Hoàng Cương, Quảng Yên, Khải Xuân của huyện Thanh Ba.

Như vậy, từ việc nắm bắt rõ quy định của Chính phủ, của tỉnh và quyết tâm, quyết liệt triển khai, việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước, đảm bảo người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong các phương thức quan trọng hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính từ xa, góp phần giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, công dân với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Trong thời điểm hiện nay, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng đồng thời bổ trợ đắc lực và tăng cường hiệu quả cho việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. bởi vì, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân nộp hồ sơ từ xa qua mạng, nhưng để không phải đến cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người dân cần sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Nguyễn Mạnh Hùng