Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và ứng phó với đại dịch COVID-19

PhuthoPortal - Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 4088/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịchUBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 3/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản số 240/TB-VPCP ngày 11//9/2021 và Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/20221 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19; tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đề án, dự án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của năm học2021-2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra; xây dựng kế hoạch, kịch bản thực hiện kế hoạch giáo dục gắn với việc phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không để xảy ra dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học, các cơ sở giáo dụcchủ động triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, thông qua phương thức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến qua truyền hình, internet... phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan liên quan, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; Có giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh, giáo viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận với hình thực học trực tuyến, học qua truyền hình thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Chú trọng việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6; tiếp tục rà soát nắmbắt việc tổ chức triển khai dạy học trực tuyến của các cơ sở giáo dục, có giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập hình thức dạy học trực tuyến, hỗ trợ việc dạy học đối với học sinh lớp 1, lớp 2; hướng dẫn, phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em học tập trực tiếp cũng như học trực tuyến bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; chỉ đạo đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo nhân lực có tay nghề cao theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp vở Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị, thành hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp trong việc tăng cường kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

UBND huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 gắn với việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không để sẩy ra dịch bệnh; ưu tiên bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềmgóp phần tích cực chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Huyền Trang