Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 14/1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành TT&TT đạt được trong năm 2020, đặc biệt là vai trò tham mưu của Sở cho UBND tỉnh trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn, song với sự linh hoạt, quyết liệt, đổi mới, Sở đã làm tốt công tác tham mưu triển khai Chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Phú Thọ xác định lĩnh vực TT&TT giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Vì vậy, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở cần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt cần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao hoạt động Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng Chính quyền số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng với đó cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành kế hoạch, chương trình hành động để đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử đảm bảo hoạt động hiệu quả, liên thông 3 cấp; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Từng bước áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý thông tin trên báo chí và trên mạng internet; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phòng Văn hóa - Thông tin cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; tăng cường công tác quản lý phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Hùng Sơn khẳng định: Thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trọng tâm là hoàn thiện xây dựng Chính quyền điện tử đảm bảo liên thông 3 cấp, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đẩy mạnh việc cung cấp và thực hiện dịch vụ công mức 3, 4, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong một số hoạt động lãnh đạo điều hành quản lý trong cơ quan nhà nước. Ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng, xây dựng và phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông tạo nền tảng cơ bản để cung cấp các ứng dụng dùng chung, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò tích cực của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Từng bước áp dụng công nghệ hiện đại để giám sát, quản lý thông tin trên báo chí và trên mạng internet. Hiện đại hóa và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin cơ sở. Làm tốt công tác thông tin đối ngoại; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội.

Đồng chí yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị tăng cường công tác quản lý phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet. Làm tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương; phối hợp để quản lý thông tin, nhất là thông tin trên internet, xử lý thông tin xấu độc, sai sự thật ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khó khăn trong lĩnh vực thông tin - truyền thông, nhất là việc triển khai Chính quyền điện tử tại cấp huyện, xã.

Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Hùng Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Phó Giám đốc Sở TT&TT Lê Quang Thắng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Hồng Thúy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Các đại biểu đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh triển khai Chính quyền điện tử, đồng thời đề nghị Sở TT&TT sớm tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng trung tâm dữ liệu nguồn để quản lý, giám sát hệ thống truyền thanh cơ sở; tăng cường mở các lớp tập huấn nâng cao nguồn nhân lực về CNTT; đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…

Trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đã trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, cá nhân; Sở TT&TT tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 9 cá nhân Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Năm 2020, trong điều kiện ảnh hưởng chưa từng có của dịch Covid-19, ngành TT&TT đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đẩy nhanh nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ  đề ra.

CNTT được chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, nhất là xây dựng Chính quyền điện tử. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến,  phần mềm Quản lý văn bản điều hành đã kết nối từ tỉnh, huyện đến 225 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh kết nối với trục tích hợp chia sẻ dữ liệu NGSP Trung ương đi vào hoạt động từ tháng 8/2020; Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Phú Thọ đưa vào hoạt động từ ngày 30/8/2020.

100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và 207/225 xã, phường, thị trấn (đạt  92% đơn vị cấp xã) đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 30% (vượt 10% Chính phủ giao).

Lãnh đạo VNPT Phú Thọ tham luận tại hội nghị

Công tác quản lý nhà nước về báo chí được tăng cường, đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh. Báo chí, truyền thông phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  Tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đón tiếp 29 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương với hơn 70 phóng viên với hơn 120 bài báo đưa tin về Đại hội, góp phần tuyên truyền, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đưa hình ảnh đến với đồng bào cả nước. Làm tốt công tác đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, cung cấp thông tin cho 34 cơ quan báo chí đặt vấn đề làm việc với UBND tỉnh; đề nghị Bộ TT&TT xử lý các cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin sai sự thật về tỉnh. 

Lãnh đạo Phòng Văn hóa  - Thông tin huyện Thanh Ba tham luận tại hội nghị

Bưu chính, viễn thông đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh, mở rộng các loại hình dịch vụ, phục vụ triển khai Chính quyền điện tử và thương mại điện tử, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của tỉnh. Tổng doanh thu bưu chính - viễn thông đạt 2.533 tỷ đồng; tổng số trạm BTS đạt 3.405 trạm, tăng 9% so với cùng kỳ. 

Tiếp tục thực hiện chỉnh trang cáp treo viễn thông đối với các huyện, thành, thị trong tỉnh.  Năm 2020, triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, Sở TT&TT đã phối hợp với Quỹ Viễn thông công ích, Ban quản lý các chương trình Viễn thông công ích hoàn thành lắp đặt đầu thu truyền hình số vệ tinh cho 1.972 hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Sở TT&TT đã xác minh, xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên môi trường mạng về tình hình dịch bệnh Covid- 19; xử phạt 1 đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng không chấp hành quy định về tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị  xem xét xử lý các nội dung phản ánh thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC)

Hoạt động của Phòng Văn hóa  - Thông tin các huyện, thành, thị đã phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT tại địa phương. Tích cực tham mưu với UBND huyện đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện. Chủ động tham mưu triển khai nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cơ sở nhằm nâng cao hoạt động thông  tin tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng và phát triển các trạm BTS. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh của đài huyện đạt trung bình 95% (cao hơn 2% so với năm 2019).

Lệ Thủy - Khánh Trang