Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khóa XV

PhuthoPortal - Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khóa XV” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm