Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997 - 1/1/2022)

PhuthoPortal Ngày 10/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997 - 1/1/2022).

I. PHÚ THỌ QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Phú Thọ là vùng đất cổ, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, nơi có bề dày truyền thống lịch sử và văn hiến. Hàng nghìn năm qua, từ khi Vua Hùng dựng nước Văn Lang cho đến ngày nay, địa bàn Phú Thọ đã trải qua nhiều thay đổi về địa danh và địa giới hành chính.

Thời Hùng Vương, Phú Thọ nằm trong bộ Văn Lang. Thời Thục An Dương Vương, Phú Thọ nằm trong huyện Mê Linh. Dưới thời Bắc thuộc (từ năm 111 trước công nguyên đến thế kỷ thứ X), Phú Thọ nằm trong địa bàn các quận Mê Linh, Tân Xương, Phong Châu. Thời kỳ phong kiến độc lập, Phú Thọ thuộc lộ Tam Giang. Triều Nguyễn, Phú Thọ nằm trong hai tỉnh Hưng Hóa và Sơn Tây...

Sau khi đánh chiếm Bắc Kỳ, xâm lược toàn bộ Việt Nam, thực dân Pháp tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Ngày 8/9/1891, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Hưng Hóa mới - tiền thân của tỉnh Phú Thọ ngày nay. Điều I của Nghị định ghi "Địa phận tỉnh Hưng Hóa được thành lập gồm: (1) Các huyện Tam Nông, Thanh Thủy. Huyện Thanh Thủy bỏ tổng Cự Thắng nhưng tăng thêm tổng Tinh Nhuệ của huyện Thanh Sơn. (2) Các huyện Sơn Vi, Thanh Ba và Phù Ninh của phủ Lâm Thao tỉnh Sơn Tây". Như vậy, tỉnh Hưng Hóa mới thành lập có 5 huyện, trong đó có hai huyện Tam Nông và Thanh Thủy là thuộc tỉnh Hưng Hóa cũ còn ba huyện Sơn Vi, Thanh Ba và Phù Ninh là chuyển từ tỉnh Sơn Tây sang.

Ngày 05/5/1903, Toàn quyền Đông Dương ký nghị định chuyển tỉnh lỵ của tỉnh Hưng Hóa lên làng Phú Thọ thuộc tổng Yên Phú, huyện Sơn Vi và từ đây tỉnh Hưng Hóa đổi tên thành tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ năm 1903 có 10 huyện: Tam Nông, Thanh Thủy, Sơn Vi, Thanh Ba, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Hạc Trì, Hùng Quan, Ngọc Quan và hai châu là Thanh Sơn và Yên Lập. Từ năm 1903 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, về cơ bản đơn vị hành chính trong tỉnh không có những thay đổi lớn, chỉ có thay đổi tên gọi một số phủ huyện và thêm một số làng xã mới…

Ngày 26/01/1968, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết 504 về việc hợp nhất 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú và quyết định thành phố Việt Trì là tỉnh lỵ của Vĩnh Phú.

Sau 29 năm hợp nhất, tỉnh Phú Thọ được tái lập từ ngày 01/01/1997 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX, khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc hợp nhất Phú Thọ với Vĩnh Phúc cũng như việc tái lập tỉnh cũ là do yêu cầu khách quan của lịch sử và chủ trương chung của Đảng và Chính phủ trong phạm vi toàn quốc. Tỉnh Phú Thọ tái lập (1997) có diện tích tự nhiên 3.465km2, dân số 1.261.900 người, mật độ dân số trung bình 373 người/km2, gồm 21 dân tộc anh em sinh sống.

Hiện nay, tỉnh Phú Phọ có diện tích tự nhiên 3.534,6 km2, gồm 13 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện) với 225 đơn vị hành chính cấp xã; dân số trên 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc anh em. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 18 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 13 đảng bộ cấp huyện, 02 đảng bộ khối, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang và 01 đảng bộ doanh nghiệp), với 693 chi, đảng bộ cơ sở và trên 106 nghìn đảng viên.

II. NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA TỈNH PHÚ THỌ SAU 25 NĂM TÁI  LẬP

Trong 25 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự phấn đấu nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu  có ý nghĩa rất quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, kinh tế của Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân trung của cả nước. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt 7,86%. Tính riêng năm 2021, mặc dù chịu tác động rất nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP giá so sánh) ước đạt 6,28%; trong đó: Khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,23%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,59%; dịch vụ tăng 3,04% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so năm 2020. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 7.506,9 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện; đã thực hiện tốt rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ cấu nội bộ ngành từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước 3 năm, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có được 114/225 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt NTM nâng cao. Huyện Lâm Thao và huyện Thanh Thủy đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; cơ cấu các nhóm ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 8,6%; tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; lập quy hoạch các khu công nghiệp Hạ Hòa, Tam Nông; nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà, Cẩm Khê). Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc về công tác bồi thường, thủ tục đầu tư cho 19 dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho nhà đầu tư; trong năm 2021 có thêm 180 - 200ha đất sạch tại KCN Phú Hà, Cẩm Khê, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Hạ Hòa, Tam Nông.

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia; giá trị xuất khẩu năm 2021 ước đạt 7,8 tỷ USD, tăng 70% so năm 2020 (mức tăng kỷ lục, đưa Phú Thọ đứng thứ 12/63 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu cao của cả nước); giá trị nhập khẩu ước đạt 8 tỷ USD. Hạ tầng thương mại, chất lượng dịch vụ từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Các ngành dịch vụ như viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, lao động - việc làm phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức, cá nhân. Đã tích cực chỉ đạo, đầu tư xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trở thành Khu Du lịch Quốc gia gắn với phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; Khu Du lịch suối nước nóng Thanh Thủy và Khu Di tích Đền Mẫu Âu Cơ - Hạ Hòa trở thành khu, điểm du lịch địa phương; thành phố Việt Trì từng bước trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam...

Đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt đạt những kết qủa rất quan trọng; đã tập trung huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân để đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Do đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển; hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng, với hơn 1.100 km đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã; 03 nút giao (IC7, IC9, IC11), hoàn thiện toàn bộ hệ thống giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; cầu Văn Lang, cầu Mỹ Lung...

Công tác huy động vốn đầu tư được đẩy mạnh, tổng vốn đầu tư năm 2021 đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so năm 2020. Công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân được thực hiện đồng bộ và linh hoạt, tập trung vào các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo yêu cầu Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Về văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô, mạng lưới trường, lớp học được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường và sắp xếp tinh gọn, từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ dạy và học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đảm bảo linh hoạt, phù hợp với từng cấp học, bậc học; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được giữ vững. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thuộc các tỉnh tốp cao trên cả nước (tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,44%, kết quả điểm trung bình xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố; 02 học sinh đạt giải trong Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2021; 01 học sinh đạt giải tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2021; 52 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020- 2021. Công tác xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả tích cực.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Hệ thống y tế từ tỉnh đến xã không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên cả về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh. Hoàn thành việc sắp xếp 80 trạm y tế xã, phường, thị trấn; duy trì 100% trạm y tế cấp xã đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Công tác y tế dự phòng được quan tâm chỉ đạo, hoạt động giám sát các bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm được chủ động thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, ngành y tế của tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Hoạt động văn hóa, thông tin - truyền thông, thể thao có nhiều khởi sắc. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hoá dân tộc; xây dựng và bảo vệ thành công hai di sản văn hoá phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận và vinh danh; đảm bảo 100% khu dân cư có nhà văn hoá. Tiếp tục duy trì các phong trào thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chú trọng công tác huấn luyện, tập luyện thể thao thành tích cao; triển khai sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đăng cai một bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 năm 2022. Hoạt động thông tin, báo chí, văn học nghệ thuật, phát thanh, truyền hình có nhiều tiến bộ.

Công tác giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo đạt kết quả tích cực. Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được triển khai có hiệu quả, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xuất khẩu lao động năm 2021 là 1.160 người. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội. Công tác dân tộc được chú trọng; các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện. Vận động nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO) với kinh phí 705,5 nghìn USD cho 12 chương trình, dự án hỗ trợ người dân các vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Chủ động nắm chắc, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt, lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản; kiềm chế và làm giảm số vụ, số người chết do tai nạn giao thông. Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp; hằng năm duy trì và thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Công tác cán bộ được coi trọng, nhiều chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ được cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, giữ gìn sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đảm bảo giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác dân vận được các cấp ủy tập trung lãnh đạo. Trong đó, dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, các chương trình phối hợp được triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực, hướng đến phục vụ, vì lợi ích của nhân dân. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì nền nếp, góp phần giải quyết tốt những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở, đồng thời tiếp nhận được các ý kiến góp ý vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có nhiều đổi mới thiết thực. Chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân tiếp tục được nâng cao; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến thiết thực, hiệu quả. Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, hướng về cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phú Thọ vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thiếu bền vững. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và môi trường đầu tư chưa có đột phá, chưa thực sự hấp dẫn, chưa thu hút được nhiều dự án lớn và nhà đầu tư có năng lực. Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các thiết chế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao còn ở mức thấp. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn cơ sở, tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức đảng chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn. Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu qủa chưa cao...

Với những thành tựu xuất sắc đạt được trong những năm qua, nhân dân và cán bộ tỉnh Phú Thọ được Đảng và Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập, được phong tặng danh hiệu "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; nhiều tập thể, cá nhân được phong danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân","Anh hùng lao động"; hàng vạn đồng bào chiến sỹ trong tỉnh được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu giành kết quả to lớn hơn trong giai đoạn mới.

III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, TIẾP TỤC XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU CỦA VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, và thực tiễn phát triển trong 25 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm đưa Phú Thọ vươn lên phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phương hướng, mục tiêu chung là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng; tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Mục tiêu đã thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết đã xác định 8 nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp chủ yếu, đó là: (1) Xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung xây dựng, hoàn thiện, triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai quy hoạch các vùng, phát triển các ngành, lĩnh vực, liên kết giữa các địa phương trong tỉnh và trong vùng; nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực. (2) Tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là cơ sở hạ tầng then chốt, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. (3) Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế(4) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng thông tin và văn học nghệ thuật. (5) Nâng cao chất lượng công tác y tế; giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. (6) Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. (7) Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (8) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại.

*

*     *

Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997 - 01/01/2022) là dịp để toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, con em Phú Thọ trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài nhìn lại, phấn khởi và tự hào với những kết quả đạt được trong chặng đường đã qua. Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm tích lũy được, với quyết tâm, và ý chí, nghị lực, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, làm rạng rỡ truyền thống Đất Tổ Anh hùng; phấn đấu xây dựng quê hương Phú Thọ thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.