Đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho lưu thông phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất của tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 28/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3211/UBND-KTN gửi UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho lưu thông phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất của tỉnh Phú Thọ.

Từ ngày 24/7/2021, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc kiểm soát phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Vì vậy, các phương tiện vận tải hàng hóa, nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất giữa tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, nhất là vận chuyển vào và đi qua thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng khá lớn đến tình hình chăn nuôi và sản xuất của tỉnh Phú Thọ. Theo đó, có khoảng 20 trang trại với 2,5 nghìn con lợn, 57 nghìn con gà đến tuổi xuất bán và 1,4 triệu quả trứng gia cầm chưa xuất bán được và 8 trang trại thiếu thức ăn chăn nuôi do các phương tiện vận tải không vận chuyển được theo kế hoạch.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có trên 200 nghìn hộ chăn nuôi, trong đó có 1,3 nghìn trang trại; trung bình hằng tháng sản xuất trên 16,5 nghìn tấn thịt hơi, 38 triệu quả trứng gia cầm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và cung ứng cho trên 30 tỉnh, thành, trong đó thành phố Hà Nội là địa phương có sản lượng tiêu thụ rất lớn.

Để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoạt động sản xuất của nhân dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, UBND tỉnh Phú Thọ trân trọng đề nghị UBND thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất của tỉnh Phú Thọ lưu thông vào, ra và đi ngang qua thành phố Hà Nội để đi đến các tỉnh, thành phố khi đã tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong suốt hành trình vận tải.

BBT