Đề án sắp xếp các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 30/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Đề án số 1189/ĐA-UBND về việc sắp xếp các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo Đề án, phương án sắp xếp về ĐVHC Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, như sau:

Tại Thành phố Việt Trì sáp nhập Trạm Y tế xã Tân Đức và phường Minh Nông thành Trạm Y tế phường Minh Nông. Trụ sở đặt tại Trạm Y tế phường Minh Nông. Sau sắp xếp, sáp nhập, Thành phố Việt Trì có 22 Trạm Y tế xã/phường, giảm một Trạm Y tế.

Thị xã Phú Thọ sáp nhập Trạm Y tế phường Trường Thịnh vào phường Phong Châu thành Trạm Y tế phường Phong Châu; giữ nguyên Trạm Y tế phường Hùng Vương và Trạm Y tế xã Thanh Minh. Sau sắp xếp, sáp nhập, thị xã Phú Thọ có 9 Trạm Y tế xã/phường, giảm một Trạm Y tế.

Huyện Cẩm Khê sáp nhập 4 Trạm Y tế: Thị trấn Sông Thao, xã Sai Nga, xã Thanh Nga và xã Sơn Nga thành Trạm Y tế thị trấn Cẩm Khê. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Sai Nga.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Đồng Cam, xã Phương Xá, xã Phùng Xá, thành Trạm Y tế xã Minh Tân. Trụ sở Trạm y tế Minh Tân đặt tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phùng Xá cũ.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Tình Cương, xã Hiền Đa, xã Cát Trù, thành Trạm Y tế xã Hùng Việt. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Tình Cương.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Cẩm Khê có 24 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 07 Trạm Y tế.

Huyện Đoan Hùng sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Phú Thứ, xã Hữu Đô, xã Đại Nghĩa, thành Trạm Y tế xã Hợp Nhất. Trụ sở mới tạm thời sử dụng Trạm Y tế xã Hữu Đô,  sau khi xây dựng xong Trạm Y tế xã Đại Nghĩa (dự kiến trong năm 2021) sẽ đặt tại Trạm Y tế xã Đại Nghĩa.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Hùng Quan, xã Đông Khê, xã Nghinh Xuyên, thành Trạm Y tế xã Hùng Xuyên. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Nghinh Xuyên.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: xã Quế Lâm, xã Phương Trung, xã Phong Phú, thành Trạm Y tế xã Phú Lâm. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Phương Trung.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Đoan Hùng có 22 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 06 Trạm Y tế.

Huyện Hạ Hòa sáp nhập 4 Trạm Y tế: Xã Hậu Bổng, xã Liên Phương, xã Đan Hà và xã Đan Thượng, thành Trạm Y tế xã Đan Thượng. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Đan Thượng.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Lệnh Khanh, xã Phụ Khánh, xã Y Sơn, thành Trạm Y tế xã Tứ Hiệp. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Phụ Khánh.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Mai Tùng, xã Vĩnh Chân, xã Vụ Cầu, thành Trạm Y tế xã Vĩnh Chân. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Vĩnh Chân.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Chính Công, xã Yên Kỳ, xã Cáo Điền, thành Trạm Y tế xã Yên Kỳ. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Yên Kỳ.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Chuế Lưu, xã Xuân Áng, xã Lâm Lợi, thành Trạm Y tế xã Xuân Áng. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Xuân Áng.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Động Lâm, xã Hiền Lương, xã Quân Khê, thành Trạm Y tế xã Hiền Lương. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Hiền Lương.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Hạ Hòa có 20 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 13 Trạm Y tế.

Huyện Lâm Thao: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: xã Sơn Dương, xã Kinh Kệ, xã Hợp Hải, thành Trạm Y tế xã Phùng Nguyên. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Hợp Hải.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Lâm Thao có 12 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 2 Trạm Y tế.

Huyện Phù Ninh: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Bình Bộ, xã Tử Đà, xã Vĩnh Phú, thành Trạm Y tế xã Bình Phú. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Tử Đà.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Phù Ninh có 17 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 2 Trạm Y tế.

Huyện Thanh Ba: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: xã Thanh Vân, xã Yển Khê, xã Hanh Cù, thành Trạm Y tế xã Hanh Cù. Trụ sở mới đặt tại Trụ sở UBND xã Thanh Vân (cũ).

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Vũ Yển, xã Phương Lĩnh, xã Mạn Lạn, thành Trạm Y tế xã Mạn Lạn. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Phương Lĩnh.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Yên Nội, xã Hoàng Cương, xã Thanh Xá, thành Trạm Y tế xã Hoàng Cương. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Thanh Xá.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Quảng Nạp, xã Năng Yên, xã Thái Ninh, thành Trạm Y tế xã Quảng Yên. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Năng Yên (địa điểm mới).

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Thanh Ba có 19 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 8 Trạm Y tế.

Huyện Thanh Thủy: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Tu Vũ, xã Yến Mao, xã Phượng Mao, thành Trạm Y tế xã Tu Vũ. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Yến Mao.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Trung Nghĩa, xã Đồng Luận, xã Trung Thịnh, thành Trạm Y tế xã Đồng Trung. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Trung Thịnh.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Thanh Thủy có 11 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 4 Trạm Y tế.

Huyện Tam Nông: Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Hồng Đà, xã Thượng Nông, xã Dậu Dương, thành Trạm Y tế xã Dân Quyền. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Thượng Nông.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Cổ Tiết, xã Tam Cường, xã Văn Lương, thành Trạm Y tế xã Vạn Xuân. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Cổ Tiết.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Vực Trường, xã Hương Nha, xã Xuân Quang, thành Trạm Y tế xã Bắc Sơn. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Hương Nha.

Sáp nhập 3 Trạm Y tế: Xã Tứ Mỹ, xã Phương Thịnh, xã Hùng Đô, thành Trạm Y tế xã Lam Sơn. Trụ sở mới đặt tại Trạm Y tế xã Phương Thịnh.

Sau sắp xếp, sáp nhập: Huyện Tam Nông có 12 Trạm Y tế xã/thị trấn, giảm 8 Trạm Y tế.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT