Đền Tiên và Chùa Cát Tường

- Địa chỉ: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0976156879 - Bà Nguyễn Thị Tác, cán bộ Văn hóa phường Tiên Cát.

- Giới thiệu chung: Đền Tiên và Chùa Cát Tường nằm bên bờ sông Hồng thuộc khu phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì.

Đền Tiên thờ Mẫu Thần Long Hồng Đăng Ngạn - Hoàng Hậu nước Xích Quỷ, vợ vua Kinh Dương Vương, mẹ đẻ của Lạc Long Quân. Người đã sát cánh cùng chồng trong buổi đầu dựng nước, trong việc dạy dỗ nhân dân và người đã được vua Kinh Dương Vương phong làm “Vi Cung Chính Khổn” thưởng cho cung Tiên Cát. Khi người mất nơi đây được chuyển thành Tiên Cát lăng được nhân dân trông nom gìn giữ suốt mấy nghìn năm.

Hằng năm, tại Đền Tiên thường diễn ra lễ hội từ mùng 9 - 10/10 âm lịch phần Tế lễ bao gồm 5 tuần (1 tuần hương, 1 tuần rượu, 1 tuần lễ vật, 1 tuần vật phẩm, 1 tuần đọc chúc và hóa chúc); phần hội với các trò chơi đấu cờ người, kéo co, chọi gà, hát Xoan...

Bên cạnh di tích Đền Tiên còn có chùa Cát Tường được xây dựng năm 1999, trùng tu lớn vào năm 2016 - 2017. Chùa có tổng diện tích 7.000m2 bao gồm nhà tam bảo, nhà tổ, nhà tăng, nhà chay đường, nhà khách...