Di chuyển đường dây tải điện để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210880690 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210880614

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục: Di chuyển đường dây tải điện để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở chia lô để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Nhà Mười (giai đoạn 2), phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Phú Thọ

Tên gói thầu

Thi công xây dựng: Di chuyển đường dây tải điện để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở chia lô để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Nhà Mười (giai đoạn 2), phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất dự án

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

31/08/2021 15:17

Đến ngày

10/09/2021 15:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ