Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn Kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX) năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển KTHT, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022”. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, thành, thị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đề nghị các ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ HTX trong chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu để lĩnh vực KTHT, HTX thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị: Các Bộ, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, nhận thức, hành động, nâng cao hiệu quả điều hành KTHT, HTX nhằm thích ứng với xu thế phát triển. Hiện nay, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới, do đó KTHT, HTX cần sớm được triển khai với tốc độ nhanh nhất có thể đạt được mục tiêu chung. Đặc biệt, chuyển đổi số trong các HTX nông nghiệp cần ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh. KTHT, HTX phải chủ động thay đổi cách thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới, cần có giải pháp phù hợp để phát triển nhanh và bền vững, từng bước khẳng định vị trí, vai trò là thành phần kinh tế nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Sau Diễn đàn, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ có liên quan đến chuyển đổi số. Nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo đột phá trong hoạt động của KTHT, HTX trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX; đồng thời nghiêm túc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022.

Để đạt mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp 4.0, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh lập kế hoạch xây dựng 2 - 3 HTX điểm  của tỉnh có sức lan tỏa trong sản xuất, kinh doanh. Tập trung phát triển chuỗi mô hình, cửa hàng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho HTX của tỉnh bền vững; tư vấn xây dựng đăng kí nhãn hiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực của HTX, tổ hợp tác gắn với chuỗi giá trị; tư vấn hỗ trợ kết nối cung cầu cho các HTX, tổ hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc; tăng cường hỗ trợ HTX trong chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử.

Hiện cả nước có trên 28.200 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 2.293 HTX thương mại - dịch vụ; 1.582 HTX vận tải; 905 HTX xây dựng; 542 HTX môi trường; 1.181 quỹ tín dụng nhân dân và 694 HTX khác).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 đều chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Theo khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam, cả nước có 83,5% HTX đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết; 18,9% HTX đã có kế hoạch chuyển đổi số với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% HTX có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến.

Phần lớn các HTX tại Việt Nam đã nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển nhất là trong và sau dịch bệnh COVID-19; nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, tích hợp nền tảng, phần mềm trong quá trình quản trị điều hành, từ đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh633 HTX, trong đó có 501 HTX đang hoạt động, 132 HTX tạm ngừng hoạt động. Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ cho 25 HTX tham gia vào các sàn giao dịch thương mại, kết nối đưa sản phẩm vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm bán sản phẩm OCOP; tổ chức 5 lớp tập huấn cho 357 học viên về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP và kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, hướng dẫn xây dựng kịch bản quảng bá, trình chiếu sản phẩm.

Liên Linh