Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Cyprus

Ngày 01/10/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hoà Cyprus Nicos Anastasiades (Ni-cốt A-na-xta-xi-a-đét); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Cyprus Annita Demetriou (An-ni-ta Đề mê-tri-ô).

Quốc kỳ Cộng hòa Cyprus

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Cộng hòa Cyprus (Síp) (1/10/1960 – 1/10/2022), ngày 01/10/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hoà Cyprus Nicos Anastasiades (Ni-cốt A-na-xta-xi-a-đét); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Cyprus Annita Demetriou (An-ni-ta Đề mê-tri-ô).

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cyprus Ioannis Kasoulides (I-ôn-nít Ka-su-li-đét).

Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam