Điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại huyện Thanh Ba

PhuthoPortal - Ngày 29/9/2021, Sở Y tế có Văn bản số 2781/SYT-NVY&QLHN về việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến anh N.T.L - BN770889 mới phát hiện ngày 28/9/2021 tại khu 2, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba. Đây là ca bệnh xâm nhập từ tỉnh ngoài trở về địa phương, ngay từ khi về địa phương đã thực hiện khai báo và được UBND xã ra quyết định cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định. Đồng thời 3 F1 trong gia đình đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 bằng RT-PCR. Vì vậy, có thể nhận định không có nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng xung quanh từ ca bệnh này.

Để phù hợp với các quy định hiện hành cũng như thống nhất chung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh có ý kiến như sau:

Bệnh nhân COVID-19 có mã số BN770889 mới phát hiện ngày 28/9/2021 trên địa bàn huyện Thanh Ba là ca bệnh xâm nhập. Ngay từ thời điểm mới từ tỉnh ngoài trở về địa phương ngày 25/9/2021, trường hợp này đã tới Trạm Y tế để khai báo và được UBND xã ra quyết định cách ly y tế tại nhà.

Trong thời gian cách ly y tế tại nhà, cá nhân người bệnh và gia đình tuân thủ các biện pháp cách ly theo quy định (có camera giám sát).

Cả 3 F1 trong cùng gia đình đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 bằng RT-PCR vào đêm ngày 28/9/2021.

Với những thông tin nêu trên, có thể nhận định không có nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng xung quanh từ ca bệnh này tại Khu 2, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba. Tuy nhiên, để có thêm cơ sở khách quan, chắc chắn cho nhận định này, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, Sở Y tế đề nghị UBND huyện Thanh Ba, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thanh Ba một số nội dung sau:

Chỉ đạo TTYT huyện Thanh Ba tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai cho các F1 trong gia đình người bệnh BN770889 (bằng mẫu đơn) và lần thứ nhất cho các thành viên thuộc 2 hộ gia đình trong quyết định cách ly (bằng mẫu gộp) để thực hiện khẳng định với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR càng sớm càng tốt.

Trường hợp tất cả các xét nghiệm nêu trên đều cho kết quả âm tính: Dỡ bỏ quy định cách ly y tế đối với 2 hộ gia đình liền kề và hướng dẫn họ tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời áp dụng cách ly y tế đối với 3 F1 tại nhà theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức cách ly F1 tại nhà. Thời gian cách ly: Đủ 14 ngày, kể từ ngày 28/9/2021.

Bên cạnh đó, quyết định kết thúc cách ly y tế tại nhà đối với các F2, chuyển tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly y tế. Đối với các F3, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Trường hợp xuất hiện thêm ca bệnh dương tính sẽ căn cứ tình hình cụ thể để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Trước đó, UBND huyện Thanh Ba ban hành Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với 3 hộ gia đình và 8 nhân khẩu tại khu 2, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba. Thời gian áp dụng cách ly:  21 ngày, kể từ 10 giờ 00’ ngày 29/9/2021.

BBT