Điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal - Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030 (đợt 2 năm 2021).

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030, gồm: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thưng, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã đưc Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố.

Danh sách các điểm mỏ đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

STT

Tên dự án

Diện tích (ha)

Đã được phê duyệt khu vực không đấu giá quyền KTKS tại Quyết định

Đơn vị đã tiến hành thăm dò, khảo sát

I

Khu vực đã cấp phép thăm dò

 

 

 

1

Mỏ cát lòng sông Đà tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy

13,51

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng VCC

2

Mỏ cát lòng sông Đà tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy

8,45

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Tân

3

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

7,0

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty cổ phần phát triển đầu tư Gia Nguyễn

4

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

28,7

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển du lịch Xuân Sơn

5

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

56,0

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty cổ phần đầu tư Thiên Triều

6

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

9,0

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty TNHH Thuận Đức

7

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba

28,0

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Phát

8

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì và xã Cao Xá huyện Lâm Thao

22,95

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng Việt Hưng

9

Mỏ cát lòng sông Hồng tại các xã: Hoàng Cương, Chí Tiên huyện Thanh Ba và thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê

13,98

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty TNHH Quyết Thắng

10

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

7,0

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty TNHH Toàn Lập

11

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông và xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao

15,36

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty TNHH khai thác Bảo Đà

12

Mỏ cát, sét lòng sông Hồng tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao

50,9

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty cổ phần Đạt Hưng

13

Mỏ cát, sỏi lòng sông Lô ta xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh

6,58

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Vĩnh Phú

14

Mỏ cát lòng sông Đà tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn

17,42

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng Trường Thành Phú Thọ

15

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba

7,8

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HĐ

II

Khu vực đã có chủ trương thăm dò

 

 

 

16

Mỏ cát, sỏi lòng sông Lô tại xã Chí Đám và Hữu Đô, huyện Đoan Hùng

3,56

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty cổ phần Hải Dương Phú Thọ

17

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông

7,46

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty TNHH thăm dò khai thác chế biến khoáng sản Việt Hùng

18

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông

15,0

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty TNHH Gạch Minh Sơn

19

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba

9,0

1286/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty TNHH Gạch Minh Sơn

20

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê

5,77

3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Phúc

21

Mỏ cát, sét lòng sông Hồng tại xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa

7,0

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty TNHH MTV Khánh Minh

22

Mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa

7,1

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty cổ phần thương mại xây dựng Hoa Vinh

23

Mỏ cát, sỏi lòng sông Bứa tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông

6,0

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vạn Xuân Group

III

Khu vực đã khảo sát, bổ sung quy hoạch

 

 

 

24

Mỏ cát lòng sông Hồng tại phường Bến Gót, phường Bạch Hạc và phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

19,59

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Thịnh

25

Mỏ cát, sỏi lòng sông Dân tại xã Văn Miếu và xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn

50,58

1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

Công ty cổ phần thương mại xây dựng Hoa Vinh

 

Danh sách các điểm mỏ bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

III

Khu vực đã khảo sát, bổ sung quy hoạch

Diện tích (ha)

Ghi chú

Đơn vị đã tiến hành khảo sát

01

Khu vực mỏ đá Đồi Hang Bò, khu Tân Thành 3, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập;

 

 

 

14,5 ha

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ

Công ty cổ phần đá Hoàng Sơn

02

Khu vực mỏ Caolanh tại thôn Minh Giang Sơn, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng

5,08 ha

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Hà

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT