Điều chỉnh mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông

PhuthoPortal - Tại Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào ngày 8, 9/7, HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Đoan Hùng (áo xanh) hướng dẫn ông Nguyễn Văn Cường xã Hợp Nhất cách chăm sóc bò sinh sản

Theo dự thảo Nghị quyết, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh sẽ thấp hơn so với mức hỗ trợ đang thực hiện theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 83) về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.

Ông Lê Toàn - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Mức hỗ trợ theo dự thảo Nghị quyết thấp hơn hiện tại là do UBND tỉnh căn cứ theo tính chất, quy mô của từng mô hình để thực hiện mức chi cho các hoạt động khuyến nông hằng năm. Mặc dù, mức chi hỗ trợ thấp hơn nhưng qua đó sẽ nâng cao tính chủ động của người nông dân trong việc làm chủ các mô hình sau khi được nhà nước hỗ trợ; đồng thời tránh tư tưởng trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước sau khi kết thúc dự án. Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo sự đồng nhất liên kết giữa nhà nước và nhân dân trong việc xây dựng các mô hình điểm, trong tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông để tăng tính hiệu quả cho các hoạt động khuyến nông.

Theo nội dung Nghị quyết thì mô hình trình diễn ở vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 90% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu (Nghị định 83 là 100%); mô hình trình diễn ở các vùng còn lại được hỗ trợ tối đa 60% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu (Nghị định 83 là 70%). Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn). Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện mô hình nhưng không quá 70 triệu đồng/mô hình (Nghị định 83 là 100% và không quá 100 triệu đồng). Hỗ trợ chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành (đối với tất cả các loại mô hình) tối đa không quá 10 triệu đồng/cơ sở (Nghị định 83 là 100%).

Người dân huyện Lâm Thao áp dụng khoa học kỹ thuật cấy lúa bằng máy trong vụ mùa

Thời gian qua, nhờ các mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai tổ chức được 77 mô hình trình diễn tập trung vào các chương trình nông nghiệp trọng điểm và tái cơ cấu ngành như: Mô hình thâm canh liên kết tiêu thụ chuối phấn vàng; trồng thử nghiệm các giống cam, bưởi áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm quy mô trang trại; cải tạo vườn tạp bằng trồng bưởi; liên kết sản xuất, chế biến chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao Japonica; liên kết trồng chuối theo mã số vùng trồng… Bên cạnh đó mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông cơ sở và cho bà con nông dân. Sau khi triển khai, một số mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo ra sản phẩm có tính hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị tăng thêm cho bà con nông dân.

Mô hình nuôi giun quế cho thu nhập cao của hộ ông Nguyễn Văn Cường xã Hợp Nhất (huyện Đoan Hùng)

Trên thực tế khi triển khai mô hình các hộ nông dân đều được hỗ trợ về vốn, giống và kỹ thuật. Chính vì vậy nảy sinh tình trạng một số hộ dân tham gia mô hình khuyến nông để được nhận hỗ trợ nên sau khi kết thúc chương trình không tiếp tục bỏ vốn để sản xuất. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn còn nhiều mặt hạn chế, việc tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mới chưa đầy đủ dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo. Sự đầu tư cho các hoạt động khuyến nông tại cơ sở còn nhiều bất cập, nhất là trong việc đào tạo nâng cao trình độ và chế độ phụ cấp cho đội ngũ khuyến nông cơ sở.

“Bên cạnh các mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông thì các cấp, các ngành đặc biệt là chính quyền cơ sở cần quan tâm và chuyển giao nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nhất là về công nghệ sinh học, cơ giới hóa sản xuất, sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân trên một diện tích đất canh tác” - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lê Toàn cho biết thêm.

Nguyễn Liên