Thứ ba, 03/10/2023 21:29 Thứ ba, 03/10/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện cấp phép hoạt động karaoke

Người hỏi: Đào Anh Quân

Cơ sở kinh doanh của tôi đã đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, tuy nhiên trong mỗi phòng ăn trang bị cố định dàn âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình phục vụ cho khách hàng hát karaoke trong phòng ăn nhưng không thu tiền dịch vụ karaoke.

Vậy tôi có cần xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định không?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sau khi nghiên cứu, trao đổi, thống nhất với Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường quy định: “Dịch vụ karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phục vụ cho hoạt động ca hát tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của Nghị định này”.

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke: “Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ)”.