Thứ hai, 27/03/2023 21:28 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản

Người hỏi: Khuất Thị Trang

Tôi là công nhân tại một doanh nghiệp đã làm việc và tham gia BHXH 4 năm 3 tháng. Tôi mới có thai, nhưng do sức khỏe yếu và suy nghĩ nhiều nên bị sảy lúc thai được 9 tuần tuổi. Theo chỉ định của bác sĩ thì tôi được nghỉ 20 ngày. Tuy nhiên, do không hiểu biết nên tôi nghe lời đồng nghiệp đi làm trở lại sau 5 ngày nghỉ. Xin hỏi, tôi đi làm trước thời gian quy định thì được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Nếu đã nhận tiền chế độ thai sản (20 ngày) thì BHXH có quyền truy thu hay không? Căn cứ pháp lý?

Xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

BHXH tỉnh trả lời: Tại Điều 33 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định. “Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thi lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:  a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi, b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi. d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2 Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tỉnh cả ngày nghỉ lễ nghỉ Tết ngày nghỉ hằng tuần” Như vậy nếu bà Khuất Thị Trang sảy thai lúc thai được 9 tuần tuổi đi làm trở lại sau 5 ngày nghỉ thì được hưởng chế độ thai san 5 ngày nghỉ.

Nếu đã nhận tiền chế độ thai sản (20 ngày) thì BHXH có quyền truy thu lại số tiền thai sản 15 ngày còn lại do người lao động đã đi làm và hưởng lương thực tế tại đơn vị Căn cứ pháp lý theo khoản 2 Điều 22 quy định quyền của cơ quan BHXH "Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời câu hỏi để Bà được biết.