Thứ sáu, 22/10/2021 06:18 Thứ sáu, 22/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng bảo hiểm tự nguyện

Người hỏi: Nguyễn Thị Minh Hà

Tôi đã tham gia được 14 năm bảo hiểm tự nguyện. Năm nay tôi 36 tuổi, như vậy cần đóng bao nhiêu năm nữa mới được hưởng các chế độ bảo hiểm?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Điều 73 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định về “Điều kiện hưởng lương hưu” cụ thể như sau:

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Hà, năm nay 36 tuổi, đã đóng BHXH tự nguyện được 14 năm. Xét về thời gian tham gia BHXH, Bà Hà còn phải đóng thêm 06 năm BHXH nữa để đủ điều kiện về số năm đóng BHXH (đủ 20 năm).

Đối chiếu với quy định trên, Bà được hưởng chế độ hưu trí khi đáp ứng thêm điều kiện về tuổi đời. Từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu áp dụng theo quy định tại Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại Điều 169 - Tuổi nghỉ hưu; Điều 219- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động.

Tại khoản 2 - Điều 219 Bộ Luật lao động quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 tuổi, lao động nữ là 60 tuổi.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Hà sẽ được nghỉ hưu khi đáp ứng đủ hai điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH như đã nêu trên. Khi hưởng chế độ hưu trí bà Hà sẽ được cấp thẻ BHYT và được hưởng 95% khi đi khám chữa bệnh. Ngoài được hưởng chế độ hưu trí bà Nguyễn Thị Minh Hà còn được hưởng chế độ BHXH 1 lần và chế độ tử tuất, chế độ mai táng phí theo quy định của Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.