Thứ hai, 27/03/2023 19:52 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Người hỏi: Lê Thị Mai

Tôi đang là giáo viên dạy cấp 2, nằm trong biên chế, đang tham gia BHXH và BHYT từ năm 2007 đến nay. Nếu tôi xin nghỉ việc thì được hưởng những khoản tiền nào? Chế độ như thế nào? Mức lương của tôi hiện nay là bậc 4, hệ cao đẳng. Nếu tôi muốn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện thì có được không? Chế độ hưởng như thế nào? Có được hưởng tiền hưu trí hay trợ cấp gì khi về già hay không? Xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời:

Bà là giáo viên trong biên chế, tham gia BHXH, BHYT từ năm 2007 đến này. Trường hợp xin nghỉ việc, bà có thể được hưởng các khoản tiền sau:

1. Trợ cấp thất nghiệp: để được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, đề nghị bỏ liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm để được hướng dẫn.

2. Trợ cấp BHXH một lần: Trường hợp sau một năm nghỉ việc, không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần. Bà có thể làm hồ sơ đề nghị thanh toán BHXH 1 lần. Mức hưởng cụ thể theo quy định tại Điểm 2 Điều 77 Luật BHXH số 58/2014/QH13: Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đồng từ năm 2014 trở đi;

Nếu thanh toán BHXH một lần, bà sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) kể từ thời điểm hưởng lương hưu. Vì vậy, bà nên cần nhắc kỹ trước khi quyết định hướng BHXH một lần. Nếu do khó khăn không thể đóng tiếp BHXH, bà có thể bảo lưu thời gian tham gia BHXH và sau đó đảng tiếp khi đi làm và cùng tham gia BHXH, BHYT hoặc tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT giúp chăm sóc sức khóc khi về già.

Sau khi nghỉ việc, Bà có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình. Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện thì thời gian tỉnh hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.

Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu cụ thể như sau: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, khi Bà tham gia BHXH dù 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì bà đủ điều kiện được giải quyết chế độ hưu trí.