Thứ sáu, 22/10/2021 06:31 Thứ sáu, 22/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Người hỏi: Vũ Vân Anh

Tôi đi làm và ký hợp đồng theo từng năm (từ ngày 1/1 - 31/12 hằng năm). Tôi bắt đầu nghỉ chế độ thai sản vào ngày 1/12/2020 đến hết ngày 30/5/2021. Tuy nhiên sau khi nghỉ thai sản được 1 tháng (tháng 12/2020) thì hợp đồng của tôi hết hạn và không được ký tiếp. Đến ngày 1/6/2021, tôi hết 6 tháng thai sản và cũng bắt đầu đi làm, tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi đi làm lại đến ngày 17/6/2021 tôi muốn nghỉ dưỡng sức 7 ngày (do sinh mổ). Vậy trường hợp của tôi có được nhận tiền dưỡng sức sau sinh hay không?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định: “Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định: “Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật”. Ngày 01/6/2021 bà đi làm trở lại sau khi nghỉ thai sản và tiếp tục tham gia BHXH, ngày 17/6/2021 (nằm trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc) bà muốn nghỉ dưỡng sức. Căn cứ quy định trên, bà đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.