Thứ sáu, 12/08/2022 18:59 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện tính ngày nghỉ phép

Người hỏi: Vũ Thị Lan Anh

Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2020. Cuối tháng 9/2020, tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2021, tôi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, không tham gia BHXH. Từ tháng 12/2021 đến nay, tôi tái ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Xin hỏi, ngày phép năm đến cuối năm 2021 của tôi có được tính cộng dồn thời gian làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã ký trước đó để tính thâm niên làm việc không? Nếu không được cộng thêm 1 ngày phép theo quy định thì công ty có vi phạm pháp luật lao động không?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Về việc này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Chị Vũ Thị Lan Anh chấm dứt hợp đồng lao động với công ty vào tháng 9/2020: Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”, trong đó “ Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ” theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012.

- Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc của chị Vũ Thị Lan Anh được tính từ lần ký hợp đồng lao động mới nhất (tháng 12/2021).