Thứ sáu, 12/08/2022 19:30 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên

Người hỏi: Vũ Thị Thúy

Tôi là giáo viên dạy ở trường THCS công lập. Do trường thiếu giáo viên nên các giáo viên đều dạy thêm giờ trên 19 tiết trong tuần. Vậy tôi xin hỏi, giáo viên có chế độ thêm giờ không và chế độ thêm giờ của giáo viên nếu có do cơ quan nào chi trả? Tôi xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng trả lời như sau:

Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC).

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo được quy định cụ thể tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.