Đình Bảo Đà

- Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0977016018 - Ông Nguyễn Hoàng Phong, cán bộ Văn hóa phường Dữu Lâu.

- Giới thiệu chung: Đình Bảo Đà thuộc khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, nằm cách trung tâm thành phố Việt Trì 1km về phía Đông Bắc.

Đình Bảo Đà thờ Tam vị Đại vương húy là Cao Sơn, Quý Minh và Cương Trực - Đây là những vị tướng giỏi có công trong việc dựng nước, giữ nước thời Hùng Vương thứ XVIII.

Đình có kiến trúc theo kiểu chữ Đinh 2 tầng 8 mái đao cong, với nghệ thuật chạm khắc đình làng thời Nguyễn trên các dép hoành, đầu dư, cửa võng, cửa khám, cùng với các cổ vật: Ngọc phả, sắc phong, kiệu, ngai thờ, lư hương gốm da lươn...

Năm 1993, đình được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.