Đình chỉ hoạt động đối với phần xây thêm thuộc dự án Xưởng sản xuất đồ gỗ ván ép - Công ty TNHH Hải Hoài

Chi tiết xem tài liệu đính kèm