Đình Kim Đới

- Địa chỉ: Làng Kim Đới, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0986.796.765 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ Văn hóa xã Kim Đức.

- Giới thiệu chung: Đình Kim Đới được xây dựng ở làng Kim Đái, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.

Đình Kim Đới là nơi thờ phụng 3 vị danh tướng thời Hùng Vương: Viễn Sơn Đại vương, Ất Sơn Đại vương, Cao Sơn Đại vương. Đây là 3 vị danh tướng đã có công dạy dân trồng cấy, chăn nuôi, giữ gìn che chở cho dân có được cuộc sống yên bình.

Từ năm 2015 - 2017, đình được tu bổ, tôn tạo các hạng mục: Ngôi đình chính, nhà Tả vu, Hữu vu, lầu hóa vàng, nghi môn và các hạng mục phụ trợ như sân, tường rào, nhà vệ sinh trên tổng diện tích 2.150m2.

Đình được tôn tạo với kiến trúc cổ truyền thống kiểu chữ Đinh gồm hai tòa đại bái và hậu cung, mái lợp ngói mũi hài mầu đỏ, trên đắp bờ nóc và linh vật, các góc đuôi mái đắp phù điêu rồng đầu đao.

Gắn với đình Kim Đới là tục hát Xoan, hằng năm trong tiệc đình dân làng đều tổ chức hát Xoan để dâng lên Vua Hùng và cầu cho nhân khang vật thịnh, cuộc sống no đủ.