Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham dự Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV

PhuthoPortal - Sáng ngày 23/5/2022, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự kỳ họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp, đem lại những động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong một bối cảnh mới cho đất nước.

Sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất - Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ, các cơ quan Quốc hội, các vị ĐBQH đã làm việc ngày, đêm để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Ba; tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, cho ý kiến về các dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này; chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn ĐBQH bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri, trân trọng ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội, đồng thời, phấn đấu tiết giảm được tối đa thời gian của kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án Luật và 3 Nghị quyết gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về công tác giám sát và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước... Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các vị ĐBQH đã lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân vào các dự thảo Luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp; làm việc với một số sở, ngành để nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2022; tiến hành tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri Đất Tổ gửi tới Quốc hội, Chính phủ… Bên cạnh đó, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân công nhiệm vụ đối với từng đại biểu tại Kỳ họp thứ Ba. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, các vị ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng tham gia vào các nội dung của kỳ họp với tâm thế tốt nhất.

Kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 23/5/2022, bế mạc vào ngày 17/6/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Khổng Thủy