Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội

PhuthoPortal - Chiều ngày 22/7/2021, Quốc hội làm việc tại Tổ thảo luận về nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai cùng tham gia thảo luận.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu chủ trì phiên thảo luận tại Tổ

Trước đó, vào chiều 21/7, Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Nguyễn Thành Nam - TUV, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thảo luận về nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, các đại biểu cho rằng: GDP 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 5,64%, tuy thấp hơn mục tiêu đề ra (6,22%) nhưng đây là mức tăng tích cực trong bối cảnh khó khăn; ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn: Việc triển khai chính sách, thực hiện các gói hỗ trợ còn chậm, chưa đạt hiệu quả mong muốn, tỷ lệ giải ngân thấp, chưa tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ lỡ nhịp với nền kinh tế thế giới vì không có đủ nguồn cung và công nghệ sản xuất vắc xin. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng, số lao động thất nghiệp tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã có hiệu lực nhưng nhiều văn bản hướng dẫn vẫn chưa được ban hành...

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khiến kinh tế phục hồi không chắc chắn, nguy cơ bất ổn tài chính tại một số nước do nợ công tăng cao…tiềm ẩn nguy cơ về bong bóng tài sản khi một số quốc gia lớn thực hiện chính sách nới lỏng về tài chính và tiền tệ, gây áp lực lạm phát, rủi ro lớn trong trung và dài hạn. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra; huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển Quỹ vắc xin; thông tin đầy đủ, liên tục, chính xác, minh bạch về tiêm chủng; công khai xây dựng, đẩy nhanh lộ trình mua, đa dạng hoá nguồn cung và tổ chức tốt việc tiêm vắc xin; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm, cấp phép và sản xuất vắcxin trong nước...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ trong thực hiện giải pháp cần bám sát Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời trong điều hành cần quan tâm một số chỉ tiêu cụ thể: Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chi phí logistics, tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân, tỷ lệ nội địa hóa...

Khổng Thủy